Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effects of pharmacological treatment and special education on school performance of children with ADHD

Alternativ tittel: Effekter av medisinering og spesialundervisning på skoleprestasjon av barn med ADHD

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

302899

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Barn og ungdom med ADHD har ofte problemer på skolen. Disse problemene har en negativ effekt på barna og deres familier. På lang sikt fører problemer på skolen til lav utdanningsnivå og arbeidsledighet og dermed lite trivsel også i voksen alder. Til tross for at problemer på skolen er en kjerneutfordring for barn med ADHD, er det til dags lite forskning på langtidseffekter av ADHD-medisiner og spesialundervisning, to intervensjoner som i teorien skal forbedre skoleprestasjoner. Derfor undersøker dette prosjektet langsiktige effekter av ADHD-medisiner og spesialundervisning på skoleprestasjon bland barn med ADHD. For å estimere effekten av disse intervensjoner bruker prosjektet data fra norske registre og den norske mor-, far- og barneundersøkelsen. Dette gjør det mulig å undersøke om barn med ADHD som fikk en intervensjon forbedrer skoleprestasjonene mer enn barn med ADHD som ikke fikk det. Prosjektet vil bruke statistiske metoder for å redegjøre for at barn med flere problemer vanligvis er mer sannsynlig å få en behandling. Den store utvalgsstørrelsen vil også gjøre de mulig å undersøke om variabler som foreldres utdanning, ytterligere psykiske helseproblemer eller alder ved behandlingsstart påvirker effektiviteten av intervensjoner. Prosjektet vil bli implementert av en tverrfaglig forskergruppe med bakgrunn innen psykologi, psykiatri, spesialundervisning og statistikk og involverer brukere gjennom alle prosjektfaser for å sikre relevansen av forskningsresultatene. PROSHEKTFRAMDFRIFT: Fram til nå fokuserte prosjektgjennomføringen på administrative oppgaver. Vi søkte om godkjenning fra den Regionale komitee for medisinsk og helsefaglig forskning (Sør-øst). forskningsprosjekt ble godkjent. Vi har også utarbeidet en vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment - DPIA) og søkt om data fra en rekke registre (befolkningsregistret, utdanningsregister, fødselsregister, pasientregister, reseptregisteret) og venter for tiden på dataoverføringen. I tillegg har vi ansatt 2 doktorgradsstudenter, hvoris ansettelse begynte 01.09.2021.

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is the neurodevelopmental disorder with the highest prevalence in childhood. Beyond symptoms of inattention, hyperactivity, and impulsiveness, it is linked to low educational attainment, low workforce participation, and low levels of well-being, making it a severe burden to individuals and society. Randomized controlled trials (RCTs) showed that ADHD medication reduces symptoms, but its long-term effects on school performance are unclear. Children in Norway with ADHD who have learning problems have also the right to individual special education (ISE). Again, RCTs document the effectiveness of specific interventions in organised experimental settings, but population-based observational studies could not show clear positive effects of ISE. The combined effects of medication and ISE remain unknown. Hence, identifying treatment approaches that improve school performance of ADHD patients is an important challenge. This project assess the long-term effects of medication and ISE on school performance, with emphasis on the effectiveness of treatment patterns resulting from variations in onset, duration, and intensity of treatment. We will link Norway’s national patient and prescription registries with results from standardised achievement tests and a large prospective cohort study in order to estimate separate and combined effects of medication and ISE. To support a causal interpretation of treatment-outcome associations, we will statistically control confounding by indication and estimate dose-response relationships. Bayesian hierarchical regression models will allow reliable estimation of effects for different treatment patterns, and variation of treatment effects between sub-groups. The project is implemented by an interdisciplinary \& international team of researchers from psychology, psychiatry, pedagogy \& statistics. An advisory board with stakeholders will ensure scientific impact and clinical relevance.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder