Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Private Lives: Embedding Sociality at Digital Kitchen-tables

Alternativ tittel: Privatlivets grenser: sosialitet og tilhørighet i digitale hverdagsliv

Tildelt: kr 12,0 mill.

Hvordan preger digitale verktøy tilhørighet og sosialt liv? De fleste studier av sosialitet og vennskap forutsetter at mennesker møtes i tid og rom, ansikt til ansikt. Slik var det vanligvis før. I dag er sosiale medier og digitalisering viktige dimensjoner i menneskers liv, men hvordan preger det sosialitet, grensesetting og tilhørighet? Hva er privat når hele livshistorien legges ut på sosiale medier? Hvordan trekkes grenser mellom de som er innenfor og de som er utenfor når man treffes både 'online' og 'offline'? Hvilke muligheter for bekreftelse og identifikasjon byr seg når venner kan være mennesker du aldri møter i det fysiske rom? Kort sagt, hvordan kan vi beskrive og forstå sosialitet i digitale hverdagsliv? Inspirert av Marianne Gullestads klassiske etnografiske studie av kvinners hverdagsliv fra 1984 (Kitchen Table Societies) har vi i gjennom fire ulike delprosjekt forfulgt de de samme klassiske temaene om sosialtet og grenser. Vi spør hvordan grupper dannes, hvordan noen slippes inn og hvordan andre stenges de ute når grensene ikke lenger er en dørterskel, men for eksempel en venneforespørsel på Facebook, eller en følger på Instagram. I forbindelse med koronapandemien har vi hatt særlig fokus på hva som skjer med ei lita fjellbygd når hyttefolk gjør hytta til hjemmekontor. Vi har fulgt unge voksne gjennom sosial nedstenging og isolasjon, og vi har undersøkt hvordan sosiale medier kan være en arena for mobilisering mot rasisme. Vi har også hatt fokus på digitalisering i forbindelse med rendrift, og sett på hvordan bruk av blant annet droner tas i bruk som verktøy i forbindelse med migrasjon mellom sommerbeite og høstbeite. Prosjektet vil fornye etnografisk metode og antropologisk forskningspraksis for å ivareta hverdagslivets digitale dimensjon, og revitalisere Nordisk etnografi som en arena for teoretisk innovasjon, blant annet gjennom workshops og konferanser. Prosjektet ledes ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo, gjennomføres i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Norsk Teknisk Museum.

Private Lives will bring new knowledge about contemporary Norwegian sociality as everyday lives are increasingly digitalized through social media and digital platforms for communication and community building. With Marianne Gullestad’s classic Kitchen Table Society as a reference for Nordic sociality, and with digitalized everyday lives as an explicit focus, it will enhance and renew ethnographic methods and anthropological research skills, and revitalize Nordic ethnography as a site of theoretical innovation. If the ‘kitchen table’ was Norwegian everyday life’s prime arena for mediating relationships and practices that maintained moral norms in the 1980s, where is that ‘kitchen table’ now? How does it unfold across time and space, and to what extent is it scalable? What can these engagements tell us about the moral evaluations of proximity, ‘privacy’ and distance in contemporary Norway? How do we understand the balance/paradox between the demands for privacy (bodily, spiritually, emotionally, socially) and voluntary digital display? The research design involves four case studies in different contexts, highlighting, respectively, digitalised spirituality and belief in the'Bible-belt', race, class and gender among inner city youth, morality, masculinity and digitalised social formations in a rural community, and finally nature management, reindeer herding and digitalised sociality beyond the human. Case studies apply ethnographic fieldwork with the aim of grasping digitally mediated social relations and everyday life. The project involves collaboration with the Norwegian Institute for Nature Research and the Norwegian Museum of Science and Technology, and seeks to share insight and spark public debate through initiatives such as public events and a museum exhibition.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell