Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LASTING: Sustainable prosperity through product durability

Alternativ tittel: LASTING: Bærekraft gjennom produktlevetid

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

303080

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Samarbeidsland:

Dette prosjektet stiller spørsmålet: Hvordan kan levetiden til forbruksvarer forlenges? Spørsmålet er viktig fordi mye tyder på at varige produkter fører til mindre materialutvinning, energibruk og miljøutslipp i alle faser av et produkts levetid, inkludert transport. Til tross for dette har produktets levetid i liten grad vært del av miljødiskursen og den offentlige debatten, og det er heller ikke høyt oppe på agendaene til industrier eller private husholdninger. Det nåværende systemet bidrar tvert i mot til å erstatte eksisterende varer med nye produkter, i stedet for å vedlikeholde, reparere eller justere de nåværende. Gjennom å studere klær og tekstiler, møbler og hvitevarer, LASTING undersøker hvordan vi kan holde produkter, materialer og ressurser i bruk lenge gjennom en helhetlig tilnærming, inkludert reguleringer og forskrifter, produksjon og design, og forbrukerpraksis. Prosjektet vil også fremme produkters levetid som et viktig element i miljødiskursen, og ved å påvirke sentrale aktører og beslutningstakere til å implementere effektive politiske virkemidler som fremmer produktkvalitet og forbrukerrettigheter. Prosjektet vil generere tverrfaglig kunnskap basert på samfunnsfag og naturvitenskap for å måle betydningen av produkters holdbarhet. Videre vil det forene virksomheter som fokuserer på produkters holdbarhet, utvikle nye ideer og prosjekter, som demonstrer hvordan levetid kan være en del av en bærekraftig forretningsmodell. Forskningens tverrfaglige natur støttes av et sterkt konsortium fra Forbrukerforskningsinstituttet SIFO, (OsloMet), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), University of the Arts London, NiceFashion, partnere fra frivillige organisasjoner (Forbrukerrådet, Framtiden i våre hender og Miljømerking Norge/Svanen), Norsk Industri ved Designindustrien, og seks bransjepartnere (Oleana, Miele, Livid Jeans, HAiKw /, IKEA Norge og Studio Føy). Til nå har vi publisert totalt seks vitenskapelige artikler som setter søkelyset på produktlevetid, fra hvordan man måler den til hva som påvirker den og hva som kan bidra til å forlenge den. Vi har også ferdigstilt en rapport om miljøpolitikk hvor gjennomgangen viser at det mest effektive miljøtiltaket sjelden har blitt brukt, men at det heldigvis har blitt viet mer oppmerksomhet siden EUs handlingsplan for sirkulær økonomi ble publisert i 2015. Det har for eksempel en mer sentral rolle i det nye Initiativet for bærekraftige produkter som har som mål å utvide omfanget til Økodesigndirektivet utover energirelaterte produkter og tar sikte på mer bærekraftige produkter som varer lenger, er gjenbrukbare, reparerbare, resirkulerbare og energibesparende. Vi har også vært aktive i å besvare EUs høringsrunder med sålangt 5 svar på offentlig høringer, med fokus på forbrukerperspektivet og tiltak som kan øke produkters levetid. Vi har også arbeidet med formidling mot akademia gjennom 6 konferanseforedrag og mot allmenheten gjennom aktivitet i media, gjennom oppimot 50 intervjuer og kronikker. Informasjon om publikasjoner og andre prosjektoppdateringer finnes på prosjektets hjemmeside www.lasting.world.

LASTING explicitly targets the main objective of the circular economy, namely keeping the value of products, materials and resources within the economy as long as possible. Evidence suggests that longer lasting products will lead to less materials extraction, less pollution and less energy use in all the phases of a product's life, including transportation. Specifically our research asks: 'how can the lifespans of consumer goods be increased?' LASTING's approach to increasing product lifespans is threefold: policies and regulations; production and design; and consumer practices. The project will begin by studying why product longevity has been absent in the environmental discourse and public debate, as well as from stakeholders' and producers' focus (WP1). Subsequent research will examine how companies work with increased product lifespans (WP2), how consumers engage in prolonging product lifespans in their practices in Norway (WP3), and the Global South (WP4), and what confluence of these factors can be envisioned in order to reduce environmental impacts (WP5). Finally, we will explore how increased longevity can be operationalized and thus implemented in policies, business strategies, product design, and consumer lifestyles (WP6). Dissemination towards various audiences (WP7) will complete the project. The interdisciplinary nature of the research is supported by a strong consortium of academics from SIFO (consumer researchers), NTNU (industrial ecologists), and University of the Arts London (designers), partners from NGOs (Norwegian Consumer Council, Environmental organisation Future in Our Hands, Ecolabelling Norway), the Federation of Norwegian Industries – Design Industry, and six industry partners from clothing and textiles, furniture and the home appliance sectors (Oleana, Miele, Livid Jeans, HAiKw/, IKEA Norway and Studio Føy).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling