Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Plastic Cycle (PLASTCYC); Optimizing Resource Efficiency while Minimizing Recycling of Hazardous Chemicals in a Circular Economy

Alternativ tittel: Plastic Cycle (PLASTCYC);Optimalisering av ressurseffektivitet mens minimering av resirkulering av farlige kjemikalier i en sirkulær økonomi

Tildelt: kr 7,0 mill.

Plast er basert på fossile ressurser, som olje, og skal kunne brukes, repareres og/eller resirkuleres flere ganger før de mister sine opprinnelige egenskaper. Men siden plastmaterialet tilsettes ulike tilsetningsstoffer for å øke holdbarheten eller fleksibiliteten, påvirkes imidlertid resirkulerbarheten og følgelig markedets etterspørsel etter resirkulerte produkter. Denne forekomsten av enkelte giftige og farlige tilsetningsstoffer vekker stor bekymring når det gjelder bruk og anvendelse av resirkulert plast. Hovedmålet med PLASTCYC-prosjektet er å finne ut i hvilken grad Norge, et av landene som produserer mest avfall per innbygger, bidrar til dette globale problemet. Ved å bruke dagsaktuelle norske data om forbruk og deponering av forskjellige typer plast, vil forskerne i PLASTCYC kartlegge plastmengde og -flyt fra når plasten tas i bruk til den ender som avfall. De vil også ta med i betraktningen de ulike tilsetningsstoffer som brukes i forskjellige plasttyper, og kartlegge strømmen av disse kjemikaliene fra forbrukerprodukter til avfall. Senere vil forskerne også identifisere de stoffene som vekker mest bekymring med hensyn til bruk i resirkulerte produkter. PLASTCYC vil gi en omfattende oversikt over skjebnen til forskjellige plasttyper og tilsetningsstoffer i avfallsstrømmen. Vi vil også tilby løsninger for å optimalisere håndtering av plastavfall, gjennom å koble vitenskapelige funn med informasjon og kunnskap fra industripartnere, kommuner og avfallshåndteringsselskaper over hele Norge.

Despite the exponential growth of plastic production and consumption, the quantity of plastic waste being processed in a sound manner grows linearly. Today, recycling of plastic waste is considered as the most practical solution to maintain these materials in the closed loop of Circular Economy. However, the presence of hazardous chemicals as additives and/or contaminants prevents the recycling of a large quantity of plastics mainly due to the concerns regarding the unintended recycling of hazardous chemicals and the quality of recycled plastics. The mismanagement of plastic waste leads to the leakage of these materials to the marine environment. The solutions to this global problem must first address the management of plastic waste regionally, which requires thorough understanding of the quantity and quality of in-use plastics and their flows to the waste stream. The overarching goal of this project is to provide solutions to reduce plastics in the global environment. Towards this, PLASTCYC will provide a qualitative and quantitative analysis of plastic consumption and flows to the waste stream in Norway. By incorporating the knowledge and expertise of the waste stakeholders in Norway to the scientific findings, recommendation for best practices to optimize recycling while minimizing the recycling of hazardous chemicals will be provided. PLASTCYC is directly addressing SDG12 on sustainable production and consumption by providing solutions that will directly lead to reduction of our environmental footprint.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling