Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Adapting to a changing society. The case of civil society in the Murmansk region

Alternativ tittel: Tilpasning til et samfunn i endring. Sosiale virkninger av frivillig organisasjoners arbeid i Murmansk fylke

Tildelt: kr 5,7 mill.

Hvilken rolle spiller det sivile samfunn i å hjelpe sårbare grupper i dagens Murmansk? Hvordan påvirkes sivilt samarbeid og samhandling over grensen av politiske endringer i Russland, og av endrede diplomatiske og sikkerhetspolitiske forhold mellom Norge og Russland? Forskere fra NORCE i Nord-Norge, og Kola Science Center i Apatity i Murmansk-regionen har jobbet sammen i dette prosjektet. Korona-pandemien førte til at datainnsamling måtte gjøres på hver side av grensen, og ga ingen mulighet for NORCE-forskerne til å delta aktivt i prosjektarbeidet i Russland. Selv om forskerne ikke har møttes fysisk har vi gjort litteraturstudier sammen, har deltatt på flere (virtuelle) konferanser med felles presentasjoner, og vi har publisert artikler i tidsskrift og populærvitenskapelige publikasjoner. Dette har vært mulig ved hjelp av hyppige digitale møter. Mye av vårt forskningsfokus ble endret med covid-19, og har vært rette mot hvordan frivillig sektor i Murmansk oblast har mobilisert og tilpasset sin virksomhet rettet mot sårbare grupper under pandemien. Vi har gjort interessante funn som viser at helt nye frivillige strukturer har oppstått på lokalt og regionalt nivå, og at disse har hatt en stor betydning ved å avlaste det offentlige helse- og sosialtilbudet. Vi har også funn som viser at veletablerte frivillige organisasjoner i ulik grad har klart å omstille seg i denne kriseperioden. Et stadig vanskeligere klima for internasjonalt samarbeid og finansiering har endret rammebetingelsene, og delvis åpnet nye mulighetene for å oppnå finansiering av aktivitet gjennom russisk søknadsbaserte midler som «Presidential Grant Fund». Vår opprinnelige plan om å gjennomføre studier av strukturer, målsetninger og aktiviteter som kjennetegner det sivile samfunn i dagens Murmansk ble utvidet til også å se på endringer i disse strukturene gjennom pandemien og frivillighetens resiliens i møte med nye oppgaver og rammevilkår. I artikler og presentasjoner har vi sammenlignet frivillig sektors rolle i å møte utfordringer under pandemien i Murmansk oblast med Troms og Finnmark fylke. Forskerne ved KSC har gjennom intervjuer gjort interessante funn fra ulike deler av Murmansk fylke; rurale områder, storby, industriby og grensekommuner som kan bidra til å utvikle ny kunnskap om frivillighetens kår i ulike typer lokalsamfunn. I mars 2022 ble det institusjonelle samarbeidet med KSC avsluttet som en følge av Russlands invasjon av Ukraina. Samarbeidet er delvis videreført med russiske forskere på individuell basis, slik NFRs regelverk tillater. Prosjektet har hatt et spesielt fokus på grenseregionalt samarbeid mellom frivillige organisasjoner innenfor helse- og sosialsektoren, og hvordan samarbeidet påvirkes av endringer i det politiske klimaet. Dette arbeidet har fått to tilleggsdimensjoner ved å studere hvordan langsiktig samarbeid i Barentsregionen ble påvirket av korona, og hvordan det påvirkes av den politiske kjølige situasjonen etter Russlands invasjon i Ukraina. Spesielt har vi sett på hvordan organisasjonssamfunnet i Sør-Varanger kommune har måttet tilpasse seg en ny hverdag hvor det meste av samarbeidet har stoppet opp. På tross av utfordringene som korona og krigen i Ukraina har skapt for samarbeidsprosjektet, har forskerne holdt fast ved hovedmålet: Forstå hvordan frivillig sektor som opererer i grenseregion Murmansk tilpasser seg endringer i juridiske, politiske og sosiale rammebetingelser.

The project has generated insights of direct relevance both to policy makers and the public, but the situation of covid-19 and Russian war in Ukraine has constrained planned dialogue and dissemination, particularly in Russia were the pandemic restrictions of meeting in person made it impossible to gather in workshops and discuss with civil society representatives and politicians as planned. The Russian partner has to some extent communicated with the interviewed organizations and given advice based on preliminary findings from the project, but the political level was not reachable. Results are presented in research conferences in Russia and in Russian language journals, but with limited reach outside the academic circles. One popular science article had a wider audience. At the Norwegian side we have participated in relevant forms for research and communication like Arctic Frontiers, as well as several international conferences. Nevertheless, we find that the topic of cross-border civil society cooperation to a lesser extent is interesting for the public, and simply looked at as something that belongs to the past. Our main popular dissemination activity took place in Kirkenes in February 2023, during the Kirkenes Conference and Barents Spektakel, and meet a wide local and regional audience. Further approaches to inform about the results to the political and administrative regional level of Troms and Finnmark fylkeskommune was unsuccessful, probably due to the political situation and limited interest in present internal Russian matters, as well as a turbulent year for the regional level with election and geographical split-up. The project results and activities has resulted in building new knowledge of the research partners, also complementing ongoing scholarly inquiry at other Norwegian research institutions by getting access to and disseminate local and regional level information in Russia. This knowledge on socially oriented non-profit organizations in Russia is scarce in a time where limited information is shared over the border and should be of wider interest, at least for researchers. We must admit that the project had limited practical implications for policy and practitioners due to lack of forums for discussion, and mainly serves as a source of information about a cold and difficult period in the Norwegian-Russian civil society and research collaboration.

We study voluntary organizations' adaption to changing legal, political and socioeconomic circumstances in the Murmansk region, as a joint effort between NORCE in Norway and Kola Science Center in Russia. Research question: 1)What are the characteristics of civil society in the Murmansk region? 2)How is civil society in Murmansk region affected by national policies, regulations and laws? 3)How has changes in the political climate affected ties between civil society in Murmansk region and Norway? 4)How has internal and external changes and politics affected cross border cooperation between civil society in Murmansk and Norway? 5) How has the covid-19 pandemic affected the work of civil society, and how have they adapted to the changing circumstances? We address the role of social and health related NGOs working in Murmansk oblast. This will be placed within a larger context of the changing legal, political and social circumstances of the past decade. Of specific relevance is the significant levels of social inquality in Russia. The project is a research contribution into individual, group and societal responses to such changes.The project is divided into four work packages: WP1 Characteristics of civil society in Murmansk region WP2: Civil society-state relations, WP3 External ties of civil organizations, WP4 Trends in cross-border cooperation since 1990. A literature review of legal, political and economic circumstances affecting the Murmansk region and how it may have affected NGOs and voluntary groups, and on research done on voluntary work and NGOs in the Barents region in general and in the Murmansk region in particular, will inform how NGOs have been impacted by the changing conditions. We will undertake fieldwork in two industrial sites and at two villages in the Murmansk region. We will do focus group interviews, semi-structured individual interviews and observation in the different sites, as well as inviting stakeholders to workshops for follow-up on the information and provide status analyses.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser