Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

IMAGINE: Imaging molecular mechanisms of angiogenesis in glioma-associated neovasculature

Alternativ tittel: IMAGINE: Avbildning av molekylære mekanismer som styrer blodårevekst i hjernetumor

Tildelt: kr 12,0 mill.

Glioblastom er en meget aggressiv form for hjernekreft som har en alvorlig prognose med dagens behandlingstilbud. Fremtidens kreftbehandling er å gi hver enkelt kreftpasient den behandlingen som akkurat han eller hun responderer best på. Dette kalles persontilpasset medisin, og baserer seg på at ingen kreftsvulster er like. Persontilpasset behandling krever nøyaktig diagnostikk som kan «se», måle og bestemme kreftens egenskaper helt ned på molekylnivå. I denne studien bruker vi høyteknologiske avbildningsmetoder som positron emisjons tomografi (PET), computer tomografi (CT), og magnetisk resonansavbildning (MR) for å skaffe mest mulig informasjon om kreftcellene og det miljøet de lever i. Formålet med studien er å bruke disse teknikkene til å forstå hvordan en ny type kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus (OUS) virker, hvor vi ønsker å redusere uønsket trykk fra en voksende kreftsvulst. Håpet er å kunne forutsi hvilke pasienter som kan ha nytte av denne nye behandlingsmetoden, og dermed bidra til en forbedret prognose for pasienter med glioblastom. For PET/CT-undersøkelsene har vi brukt et radioaktivt preparat som kalles ‘prostata spesifikt membran-antigen (PSMA). Selv om navnet tilsier annet, så virker PSMA også for hjernekreft, hvor preparatet tas opp i kreftsvulsten der hvor det er nydannelse av blodårer (såkalt angiogenese). Samspillet mellom angiogenese og mekaniske krefter i en hjernesvulst er svært sammensatt, og kombinasjonen av PET/CT og MR gjør oss derfor i stand til å få helt ny viten om kreftsvulsten funksjon – og hvordan dette påvirker behandlingsrespons. Pasientrekruttering ble startet i oktober 2020, og hvor rekrutteringen første året var utfordret av lite pasientgrunnlag grunnet COVID-19. Siden september 2021 har prosjektet derimot vært i en aktiv rekrutteringsfase og har til nå inkludert og skannet seks pasienter med glioblastom på PET/CT og MR. Pasientgrunnlaget er hentet fra vår intervensjonsstudie («ImPRESS», ClinicalTrials.gov NCT03951142). I tillegg har vi inkludert en kontrollgruppe med pasienter med hjernemetastaser fra lungekreft. Denne pasientgruppen inngår også i hovedstudien «ImPRESS». Pasientene er undersøkt i henhold til studieprotokoll; én PET/CT ved baseline, og én PET/CT undersøkelse 2 uker etter oppstart av behandling. Et hovedmål i prosjektet har vært å oppnå bildedata av høy kvalitet. Vi har derfor også gjennomført en fantomstudie for å avgjøre optimale rekonstruksjonsparametre for vår avanserte studieprotokoll. Resultatene fra studien er nå sammenfattet i et manuskript og skal sendes inn til et vitenskapelig tidsskrift i løpet av desember 2022. Videre har vi jobbet med å kvantitere PET og MR bildene fra de inkluderte pasientene, og de første resultatene fra denne analysen ble presentert på "The European Association of Nuclear Medicine (EANM)" årlige konferanse i oktober 2022. Videre jobber vi med metoder for å avbilde, kvantifisere og forstå blodstrømsmålingene slik de oppleves på MR-bildene. Dette har resultert i en rekke publiserte arbeider (se resultatdel).

Glioblastoma is one of the deadliest forms of cancer and the primary goal of treatment is simply to decelerate tumor growth. Still, after decades of research, standard-of-care for these brain tumors only includes surgery, radiotherapy and chemotherapy. A significant challenge of therapy is reduced penetration of anti-cancer drugs from a dysfunctional and impaired tumor vasculature. Oslo University Hospital (OUH) is currently spearheading an international effort to identify and alleviate impaired perfusion directly in brain cancer patients by targeting the abnormal physical forces of the tumor microenvironment. Using a safe and affordable anti-hypertensive medicine, an angiotensin II receptor blocker (ARB), we will remove the physical barriers of the extracellular matrix that prevent anti-cancer drugs from reaching their target. However, glioblastomas are notoriously heterogeneous, and we hypothesize that a specific physical, vascular and metabolic 'signature' is required for ARBs to have an impact on treatment. Intriguingly, the natural interplay of these mechanisms in patients may only be assessed by in vivo imaging and we therefore build on current efforts by performing a clinical imaging study using a novel Positron Emission Tomography (PET) tracer in combination with Magnetic Resonance Imaging (MRI). This study will reveal the unique and patient-specific signature of the cancers' microenvironment and bring current treatments options one step closer to becoming truly personalized medicine.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering