Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineering exosomes as natural nanovehicles for cancer therapy.

Alternativ tittel: Exosomer som naturlige nanopartikler for kreftterapi.

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektnummer:

303256

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Vi skal i dette prosjektet utvikle naturlige nanopartikler til kreftbehandling. Kroppens celler har evne til å kommunisere med andre celler via bittesmå informasjonspakker. Disse pakkene er små vesikler kalt exosomer. Exosomene kan påvirke mottagercellen. Siden exosomer representerer et naturlig leveringssystem i kroppen vår, ønsker vi å teste om vi kan benytte exosomer til mer presis levering av medikament til tumor. Siden exosomer er veldig små, kan de lettere infiltrere en tumor sammenlignet med immunceller. Vi benytter i dette prosjektet NK-celler som donorceller for å lage terapeutiske exosomer. NK-celler representerer vårt naturlige forsvar mot kreftceller, og er i utgangspunktet utstyrt med en rekke verktøy for å drepe kreftcellene. En del av disse verktøyene vil også være å finne i NK-cellederiverte exosomer. Vi skal videreutvikle naturlige NK-cellederiverte exosomer ved å utstyre dem med riktige adresselapper for å målstyre dem mot spesifikke tumorer. Vi har siden prosjektets oppstart testet og sammenlignet exosomer produsert i NK-cellelinjer og primære NK-celler med ulike aktiveringsbetingelser. Vi har funnet at NK-celler aktivert med en bestemt cytokinkombinasjon gir exosomer som potent dreper en rekke ulike tumor cellelinjer. Dette arbeidet er nå inne til vurdering i et tidsskrift. Vi arbeider nå videre med å karakterisere undergrupper av exosomer, og hvordan de frigjøres fra NK-celler. Parallelt arbeider vi også med å fremstille adresselapper (såkalte nanobodies) som skal festes på vesiklene. Vi har som mål å starte de første studiene i dyr i løpet av neste prosjektår.

A challenge in nanomedicine is the development of safe and non-immunogenetic delivery vehicles. Exosomes are promising future natural nanodelivery vehicles of drugs. Enclosed in exosomes, chemicals and bio-molecules are protected from elimination, and therefore more effectively reach their site of action. Exosomes may thus overcome the most critical issue of nanomedicine, such as efficient invasiveness and safety. With this proposal, we will explore the therapeutic utility of nano-sized natural biological vesicles, exosomes, as delivery vehicles in cancer therapy. Exosomes are natural intercellular shuttles in our body, capable of modifying the function of target cells. They are increasingly exploited as therapeutic tools in nanomedicine due to their non-immunogenicity, and the relative ease of engineer targeting units and modifying their cargo. In terms of cancer therapy, exomes are extremely well suited due to high performance in acidic environments, such as within solid tumors, and their ability to infiltrate tumor tissues. We will exploit NK-cell derived exosomes as delivery vectors. Exosomes mirror their cell of origin, and NK cells express a particularly broad array of surface proteins able to interact with diverse tumor ligands. As exosomes are highly stable, our aim is thus to generate off-the-shelf, therapeutic NK-cell derived exosome products for tumor therapy. We will generate NK-exosomes with universal tumor-targeting capabilities through a set of integrated work packages to design protocols to engineer and produce NK-exosomes, verifying tumor targeting via 2D and 3D tumor models, and finally evaluate the utility of engineered NK-exosomes to target tumor in vivo using tumor models in humanized mice.

Aktivitet:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale