Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Repurposing in personalized leukemia therapy

Alternativ tittel: Bruk av kjente medisiner til nye sykdommer: Malaria- og epilepsimedisin til bruk mot leukemi

Tildelt: kr 12,0 mill.

Det er kjent at samme medisin kan brukes til ulike sykdommer. Noen ganger er dette utviklet gjennom tilfeldige observasjoner gjort av pasient og lege. Vi vil kombinere to velkjente medisiner som begge i sjeldne tilfeller kan hindre beinmargen i å produsere blodceller. Slike tegn på beinmargssvikt skjer meget sjelden (<1 av 10000 individ), men har gitt oss den hypotesen at slike medisiner kan kombineres for å stoppe blodkreft (leukemi). Våre forsøk med leukemiceller har vist at medisin-kombinasjonen effektivt dreper kreftcellene, mens normale celler er beskyttet. Modellforsøk med leukemi i mus viser at kombinasjonen er godt tålt og øker overlevelsen. I prosjektet vil vi finne optimal dose av de to medisinene ved å teste i 19 pasienter med tilbakefall eller behandlingsresistent leukemi. En rekke prøver fra blod og beinmarg vil bli tatt før og under behandling. Analyse av disse prøvene vil bli brukt til å finne markører for effekt av behandlingen. Målet er å kunne teste pasienten før eller tidlig under behandling for å bestemme om det er en responder. Dette kan brukes i fremtidige studier for å kunne gi behandlingen til de pasientene som har mest nytte av den. Kombinasjonen kan også være gunstig for pasienter med pågående infeksjoner, og dette vil vi se spesielt på med tanke på nytte for pasienten. I samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Helse Bergen vil vi bruke studien til å utvikle gode rapporter om kreft-sykdommen til pasient og lege. Pasienten skal få informasjon som gjør det mulig å velge behandling etter studiebehandlingen eventuelt må avsluttes. Rapporten ønsker vi å utforme slik at både pasient og behandler har nytte av informasjonen.

This phase I clinical trial will examine the repurposed medicine combination quinacrine and valproic acid in the treatment of unfit elderly patients with acute myeloid leukaemia (AML) considered unfit for standard chemotherapy. Complex clinical and OMICS data longitudinally sampled in patients will be analysed to determine responders and non-responders. Furthermore, the data will be scrutinized in search for mechanistic clues that allow therapy enhancement, and if possible, provide the non-responding patients with alternative therapies available through off-label or compassionate therapy programs. This trial challenges the research frontier of personalized medicine beyond current genomics and towards functional assays and systems medicine analytical approaches. Instead of treating our patient’s disease as stationary and unchanging, we will monitor the disease using single cell immune and signalling profiling along with targeted DNA sequencing of single cells. We will use this profiling of phenotype and genotype to depict the dynamics of acute myeloid leukaemia in response to combination therapy. Building on our participation in the Centre of Excellence Centre of Cancer Biomarkers CCBIO, Digital Life and ELIXIR the scientific questions will be approached in a truly transdisciplinary fashion. The project will integrate state-of-art biomedical science and bioinformatics with the humanities in a single research team. Sophisticated computational modelling and visualization packages developed in this project may be employed beyond this trial to provide personalized medicine in an affordable and effective way.

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering