Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning

Alternativ tittel: Utdanning for flerspråklighet: Metaspråklig bevissthet i tidlig språklæring i skolen

Tildelt: kr 12,0 mill.

Aktuell forskning på språklæring og utdanning for flerspråklighet har påvist betydningen av at elever som lærer et nytt språk, trekker veksler på de språkene de allerede kan. Elevene er bedre rustet til å gjøre dette når de har en høy grad av det som kalles «metaspråklig bevissthet» (MSB), det vil si at de kan bruke sine kunnskaper om språk generelt som et redskap for å forstå det de prøver å lære. Selv om forskere er enige om at metaspråklig bevissthet er viktig, har fenomenet hittil ikke vært gjenstand for utstrakt forskning og er ikke i tilstrekkelig grad forstått. Dette er særlig tilfelle for MSB i formell språklæring (språklæring i skolesammenheng), både i Norge og internasjonalt. I løpet av det første året, har forskningsprosjektet (kalt MetaLearn) utvikle en test for å måle MSB i norsk sammenheng. Testen ble prøvd ut på 350 elever fra syv barneskoler i Norge i mai 2021. I den neste fasen skal denne testen brukes for å kartlegge hvordan MSB utvikler seg når unge skolebarn lærer et fremmedspråk på skolen. MetaLearn skal også undersøke ulike faktorer (kontekstuelle, individuelle og språklige) som kan tenkes å ha en sammenheng med utviklingen av MSB. I tillegg skal prosjektet undersøke om, og i så fall hvordan, bestemte klasseromsaktiviteter kan bidra til å utvikle elevenes MSB. MetaLearn vil gi et verdifullt bidrag til vår forståelse av MSB og språklæring både nasjonalt og internasjonalt. For Norge vil MetaLearn også møte et akutt behov for å fremme flerspråklighet hos alle elevene?både elever med norsk som førstespråk og elever med minoritetsbakgrunn. Dette kan hjelpe skoler og lærere med å styrke alle elevenes muligheter til å utnytte sitt fulle språklige potensial og gi dem en solid basis for å utvikle seg som flerspråklige borgere.

The state of the art in language acquisition research and education for plurilingualism suggests that it is important for pupils to draw on the languages they already know when they are learning a foreign language. This strategy is facilitated when pupils have what is called metalinguistic awareness (MLA), which means that they can make use of metalinguistic knowledge in specific instances, i.e. knowledge about language in general, rather than about a language in particular. MLA has been identified as an important element in fostering plurilingualism. Despite its apparent importance we still know little about MLA and especially about how it develops in instructed language-learning, in Norway and internationally. MetaLearn's overarching objective is therefore to map, for the early stages of formal education, (a) how metalinguistic awareness develops in its interdependency with a set of contextual, individual, and language-related variables, and (b) whether and how learners' MLA can be promoted in the classroom. MetaLearn thereby contributes substantially to the advancement of research on MLA, internationally and nationally. For Norway, MetaLearn also provides an urgently needed background for promoting plurilingualism in all pupils, whether children with Norwegian as their home language or children with a minority language background, which can help schools and teachers to empower all pupils to exploit the full potential of their language competence.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren