Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Mythopolitics in South Asia: The Lifetimes of Powerful Stories

Alternativ tittel: Mytopolitikk i Sør Asia: "Lifetimes" - mektige historier

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektmedlemmene undersøker hvordan myter - i hellige skrifter og i samtiden - påvirker folks politiske holdninger i og utenfor Sør Asia. Med India som kasus har prosjektgruppen funnet at mytiske og religiøse narrativ ser ut til å påvirke velgeratferd. Gruppens forskningsresultater viser at folk med makt i samfunnet setter standarder for hva som anses som «god» og «dårlig» kultur. Disse standardene er gjeldende for alle medlemmer av samfunnet, selv om ikke alle nødvendigvis deler de samme tradisjoner og verdier. Samtidig viser funnene at subalterne grupper eller såkalte ?underdogs? bruker populære mytiske og religiøse fortellinger fra elitens «gode» kultur til å effektivt angripe og utfordre deres maktposisjon, ved å ta i bruk skandaløse motiver eller fortiede versjoner av mytene. Teamet har publisert og presentert disse resuatene i akademiske publikasjoner og internasjonale konferanser. Etter prosjektstart har prosjektmedlemmene startet opp webinarserien Indian Winters of Discontent. Første arrangement i serien var en paneldebatt med norske politikere og India-forskere som tok for seg de voldsomme bondeprotestene i India. Samtlige prosjektmedlemmer presenterte også sin forskning for den Norske Ambassaden i New Delhi og bidro med rådgiving til ambassadens personale som Sør Asia-eksperter på forskjellige områder av religion og politikk i India. I tillegg har postdoktor Dr. Guro Samuelsen jevnlig gitt intervjuer i norske medier, både trykkede og elektroniske. Hun har også bidratt med original forskningsbasert formidling internasjonalt gjennom artikler skrevet sammen med prosjektpartnere basert ved Universitetet i Oslo. Postdoktor dr. Silje L. Einarsen har forelest om indiske gudinnetradisjoner for videreutdanningskurs ved Oxford Center for Hindu Studies. Hun har også holdt en forelesning ved Norsk Filologisk Institutt med henblikk på formidling. Samtlige prosjektmedlemmer har presentert forskningen sin ved formidlende lunsj-forelesninger arrangert av MF Center for the Advanced Study of Religion. I tillegg grunnla prosjektleder Dr. Moumita Sen i Juni 2020 ?Theory form the Margins? sammen med prosjektpartner fra Universitetet i Oslo og LIFETIMES-prosjektet, Dr. Bodhisattva Chattopadhyay. Dette er en online plattform for populærvitenskapelig formidling av kritisk teori (med 11,000 følgere på Facebook). Theory from the Margins har arrangert veldig populære webinarer som har blitt sendt på tvers av forskjellige sosiale medier. Noen av disse har blitt sett mer en 20,000 ganger.

Struggles around identity form the major challenge in global politics today. To understand the formation of ethnic and religious identity, we must pay closer attention to narratives of belonging or mythological stories: stories one grows up listening to, stories that buttress one’s communal identity as an insider vis-à-vis an outsider, stories that teach one what it means to be human, and stories that teach us how to do the right thing. As we witness the rise of ethno-nationalisms, and the fear of the outsider—the common public enemy—in parts of Europe, North America, Africa, and Asia, these narratives of belonging become particularly crucial. In India, the current ruling Hindu nationalist party has been using Hindu mythologies- particularly the ancient Indian epic Ramayana- to reinforce its moral authority in the democratic politics for decades. But since 2011, social movements led by so-called lower castes have used traditional propaganda and social media campaigns to deconstruct this Hindu mythos- baring its hierarchies and misogyny in the public sphere—to delegitimise the moral authority of the Hindu nationalists. Project MYTHOPOL will analyse this mythopolitics, as produced in contemporary political moment, in the context of the existing mythological narratives, by the Hindu nationalism and its resistance as the primary tool of creating narratives of identity and belonging. To understand the shifting terrains of authoritarianism in global politics, we need to understand the storyworlds, aspects of which have been referred to as the meta-narrative for groups of people, as ‘mythscapes’, and as the “mythopoetic nuclei” of cultures. While myths are understood as repetitive, ‘timeless’ narratives, the timeline of political regimes is embedded in historical time. The main objective of this project is to produce a cogent theory of how mythological narratives underpin identity in the political field in the contemporary world.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser