Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Governmateriality of Indigenous Religion(s)

Alternativ tittel: The Governmateriality of Indigenous Religion(s)

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektnummer:

303429

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

GOVMAT-prosjektet undersøker framstillingar av indigenitetar og religionar i ulike samanhengar og deira politiske roller i dag. Korleis og kvifor blir dei skipa, og korleis verkar dei i omgivnadane sine? Vi undersøker dette (1) gjennom dømestudiar i Costa Rica, Etiopia, India, Noreg, Peru og Russland, (2) gjennom studiebesøk til internasjonale fora som FN, UNESCO, klimakonferansar, akademiske konferansar og kunstutstillingar, og (3) gjennom utforskingar av nettverk som sosiale media, journalistikk, utdanning, politikk, miljøvern, turisme, misjon, vitskap, kunst og populærkultur. Prosjektet føreset samarbeid mellom deltakarar frå forskjellige fag og felt. Førebelse funn syner at forskarar spelar sentrale roller i prosessar som framstiller konkrete praksisar, ting og personar som representantar for indigene religionar.

This project studies how materializations of indigenous religion(s) are entangled in local and global politics. We use three complementary approaches: (1) Joint fieldwork in five influential international venues where indigenous religion(s) become manifest: a global climate summit; a session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues; an Indigenous Quinquennial exhibition of art; a conference of the International Society for Academic Research on Shamanism; and a meeting of the Parliament of the World’s Religions. (2) Individual case studies in Costa Rica, Ethiopia, India, Norway, Peru, and Russia, where the core members of the project have done ethnographic research over many years, and where indigenous religion(s) now materialize in new and diverse ways. (3) Joint examinations of how indigenous religion(s) materialize, circulate, and act between and beyond our field sites, through social media, journalism, education, politics, law, environmentalism, tourism, proselytizing, scholarship, art, and popular culture. Introducing the concept of governmateriality, we open a new horizon for inquiries about the recognition, agency, and command of contested bodies, practices, and situations. It allows us to investigate how indigenous religion(s) materialize as acts of governance in contemporary struggles over the definition and control of subjects, objects, and environments. We highlight the ambivalent effects of indigenous religion(s) as governmateriality: the potential to obtain rights and privileges for bodies and practices manifested as indigenous and religious, but also the risk of rejection or subjugation since many actors still perceive such bodies and practices as primitive and irrational. The project produces critical insights that may change how scholars, stakeholder communities, and policy makers enact and understand indigenous religion(s). Our concept of governmateriality may prove analytically useful also beyond the study of indigenous religion(s).

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam