Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Towards a climate-smart policy and management framework for conservation and use of dry forest ecosystem services and resources in Ethiopia

Alternativ tittel: Klimasmart policy og forvaltning for bruk og bevaring av Etiopias nedbørfattige skoger

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

303600

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Nedbørfattige tropiske skogområder er globalt sett blant de mest truede og forsømte økosystemene, grunnet påvirkning fra mennesker, spesielle naturforhold og klimaendringer. Samtidig ser en at konfliktene ved bruk av økosystemtjenestene fra slike områder øker. I dette prosjektet vil vi gjennomføre tverrfaglig og politisk relevant forskning for utvalgte skogområder i Etiopia, der nedbørfattige skoger dekker 80% av landets skogøkosystemer. Målsettingen er å fylle viktige kunnskapshull, som er avgjørende for å utarbeide nasjonale og internasjonale retningslinjer og styringsrammer til støtte for en bærekraftig og klimasmart forvaltning av disse skogressursene og tilhørende økosystemtjenester. Vi skal undersøke markedspriser- og forhold, og bakenforliggende årsaker til avskoging og skogforringelse i studieområdet. Vi skal også undersøke omfanget av og utviklingsforløpet for potensielle effekter av klimaendringer, både på skogen og menneskene som er avhengige av den. Vi vil også utforme et integrert analytisk rammeverk og utvikle maskinbaserte beslutningsverktøy som muliggjør forhåndsvurderinger av politikk og ressursbruksplaner, samt avveininger og synergier mellom globale miljø-, nasjonale økonomiske- og lokale levekårsmål.

This project represents a multidisciplinary approach to diagnosing and improving policy and management decisions for dry forestland and resources in the face of climate change in selected regions of Ethiopia. Dry forests, on which millions of the world’s poorest and most marginalized people depend, are among the most threatened and neglected ecosystems globally. These forests, which occur in tropical regions with several months of severe or absolute drought, are the dominant features of the landscapes of most countries in Sub-Saharan Africa (SSA), including Ethiopia. Dry forests and the ecosystem services they provide are under constant threat due to both natural and human-induced factors. Climate change scenarios for East Africa indicate a dramatic rise in the frequency, duration, and/or severity of drought and heat stress that are likely to amplify the vulnerability of dry forest ecosystems and the people who depend on the services that such ecosystems support. At the same time, the use of these forests is likely to play a crucial role in achieving many of the UN’s sustainable development goals (SDGs). National and international goals of poverty alleviation and economic growth through sustainable utilization of forest resources on the one hand, and conservation efforts aimed at combating climate change through forest-based mitigation, on the other, are potentially conflicting and could create trade-offs in policy and in practice. The combination of the aforementioned issues extend the existing challenge in planning sustainable development in Ethiopia and SSA more broadly. This project responds to the urgent need for integrative policies and management approaches and decision-support tools that can enhance resilient and sustainable utilization of dry forest ecosystem services and resources by conducting research aimed at filling key knowledge gaps linked to a lack of necessary data, models and actionable methods for linking research, policy and practice.

Aktivitet:

NORGLOBAL2-Norge - global partner