Tilbake til søkeresultatene

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Automatisert laser- og laser-hybrid sveising av stålkonstruksjoner

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektnummer:

303984

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Geografi:

Dagens metodikk for produksjon av stålbruer med tradisjonell lysbuesveising innbefatter mye manuelt arbeid og er også krevende og kostbart å kontrollere. Selve sveiseprosessen er i seg selv svært energikrevende. Med bruk av dagens teknologi er det vanskelig for lokalt næringsliv å være konkurransedyktig, og produksjonen blir da gjennomført langt fra brustedet. Ca. 1/3 av kostnaden til de sveiste stålkonstruksjonene er knyttet til transport (forutsatt produksjon i Kina), noe som medfører økt CO2-utslipp. En ny og forbedret løsning basert på automatisert laser- og laser-hybrid sveising vil ha flere betydelige fordeler: 1) Lavere kostnader 2) Færre sveisefeil, noe som vil bety bedre kvalitet på de sveiste forbindelsene, sterkere bru, og potensielt mindre materialbehov og også økt levetid for konstruksjonene. 3) Lavere energiforbruk – redusert CO2-utslipp. De mest sentrale FoU-utfordringene er knyttet til forhold rundt den industrielle prosessen med tanke på variasjoner i geometriske toleranser. Teknologien må kvalifiseres og valideres på industriell skala med aktuelle materialkvaliteter og platetykkelser. Dette er helt avgjørende ettersom egenskapene til ferdig produsert konstruksjon vil i stor grad være styrt av de geometriske toleransene og variasjonene som følger av den industrielle prosessen. Det potensielle markedet for en nyutviklet løsning nasjonalt/internasjonalt er betydelig: 1) Bruer lages i alle land, og norsk næringsliv vil ha store fordeler av å ta en ledende rolle innenfor utvikling av laser/ lasehybridteknologi. 2) Andre aktører som kan ta nytte av automatisert lasersveising og laser-hybridsveising er Bane NOR, Nye Veier, fylkeskommuner og kommuner. 3) Teknologien er ikke begrenset til bruk i samferdsel, men kan også benyttes for andre konstruksjoner.

Budsjettformål:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren