Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

SmartCare - For ku og kalv, deg og meg.

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

304061

Prosjektperiode:

2019 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

SmartCare er en løsning for kua, kalven, melkeprodusenten og forbrukeren som ønsker mer kontakt mellom ku og kalv. På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen. Morsatferd, diing, omsorg og samvær er naturlige atferder dyra er høyt motiverte for. Derfor kan det være dyrevelferdsmessige fordeler ved å la ku og kalv ha kontakt. Det ligger også et markedspotensiale i å møte forbrukernes forventninger. I stedet for å slippe kalven inn i kufjøset der miljøet ikke alltid er tilpasset behovene til en liten kalv, foreslår vi et nytt, fleksibelt system for eksisterende løsdriftsfjøs og nybygg der kua kan besøke kalven. SmartCare er en bingeløsning der en eller flere kalver oppstalles nær kuene. Bingen består av en smartport (kuas inngang)og en enveisport (kuas utgang), et fellesareale for ku og kalv, og et areal kun tilgjengelig for kalvene med melke- og kraftfôrautomat (tilleggsfôr til kalven). Tilgangen til SmartCare styres av kuas transponder i øremerket. SmartCare møter umiddelbare behov for fremtidens melkeproduksjon: dyrevelferd generelt og samvær mellom ku og kalv spesielt.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram