Tilbake til søkeresultatene

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS FNI: Global miljøforvaltning som verktøy for fattigdomsbekjempelse i utviklingsland

Tildelt: kr 5,2 mill.

Aktivitet:

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

Finansieringskilder