Tilbake til søkeresultatene

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS PRIO: PRIO Middle East Centre (P-MEC)

Tildelt: kr 12,8 mill.

Aktivitet:

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

Finansieringskilder