Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Talking in the rain: an entertaining show about the weather

Tildelt: kr 0,50 mill.

"Talking in the rain. An entertaining show about the weather" er en serie performative talkshow - eller krisera°d - hvor vi utforsker forskningsresultater i et språk og format som gjør det tilgjengelig utenfor akademia, og prøver a° finne ut av hva som skal til for at vi faktisk begynner a° handle i forhold til det vi vet om klimaendringene. I Talking in the rain arbeider forskere og scenekunstnere tett sammen for å designe et talkshow hvor vi tar i bruk scenekunstens performative metoder/strategier til a° bygge bro over dikotomiene: tanke og kropp, kunst og forskning. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Vestlandsforskning, Ferske Scener i Tromsø, kunstnerkollektivet Reality Research Center i Helsinki, med live innslag fra folk andre steder i verden. Talkshowene vil bli en del av forskningsdager og festivaler i Finland og Norge, og form og innhold vil tilpasses og utfordre sammenhengen de innga°r i.

Aktivitet:

KLIMAFORSK-Stort program klima