Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Process-Informed design of tailor-made Sorbent Materials for energy efficient carbon capture

Alternativ tittel: Prosessinformert design av skreddersydde sorbentmaterialer for energieffektiv karbonfangst

Tildelt: kr 6,2 mill.

Etter vårt skjønn har verden behov for en samlet innsats for å minimere CO2-utslipp, enten ved gjenbruk av CO2 som råstoff eller via metoder som permanent forhindrer at CO2 slippes ut i atmosfæren ? eksempelvis gjennom geologisk lagring. Vi ser for oss ulike utslippskilder med økonomisk insentiv for å optimalisere prosesser som inkluderer fangst, bruk og lagring av CO2 (CCUS) tilpasset lokale, økonomiske situasjoner. Den kommersielle betydningen av disse løsningene begrenses av effektiv pris på CO2 som blir avgjørende for om/når hver enkelt av disse prosessene vil kunne komme til utnyttelse. Den teknologiske utfordringen ligger i å redusere den effektive prisen på CO2 ved å tilpasse fangstteknologier for ulike utslippskilder, og ved å integrere disse enten med bruksområder hvor CO2 benyttes som råstoff, eller hvor CO2 lagres permanent. PrISMa-prosjektet tar sikte på å forsere overgangen til en lav-karbonøkonomi med utgangspunkt i energi- og industrisektorenes behov. Dette innebærer en ny teknologiplattform som tilpasser løsninger for utslippskilder med muligheter for gjenbruk og/eller permanent lagring av CO2. Ved å kombinere kunnskap om materialkjemi og prosessteknologi vil prosjektet legge premisser for materialutvikling innrettet mot kjemitekniske anvendelser. Intensjonen vårt er å demonstrere at vi innen 6-9 måneder kan gi en pålitelig uttalelse om nye materialer har potensial til å redusere den effektive karbonprisen for en gitt utslippskilde.

The impact of PrISMa will be in closing the gap between the scientific developments in synthesis of novel materials and the specific engineering requirements for a carbon capture process. Using the PrISMa toolkit developed as part of the project we can recommend novel materials for Pressure Swing Adsorption based separations and provide a roadmap for development to TRL5, thus accelerating the technology development. Additionally, the impact of the methodology developed in PrISMa is expected to go beyond the boundaries of CCUS in all separation process in chemical engineering.

The PrISMa project aims to accelerate the transition of energy and industrial sectors to a low-carbon economy by developing a technology platform to tailor-make cost-efficient carbon capture solutions for a range of different CO2 sources and CO2 use/destinations. The PrISMa methodology starts with a high-level analysis, in terms of an effective carbon price, on how the performance of a separation process depends on the source of CO2 and its use/destiny. This analysis is subsequently translated into key performance indicators (KPIs) that novel materials need to achieve to reduce the effective carbon price in order to compete with state-of-the-art capture processes. A materials genomic approach is used to screen libraries of millions of in silico predicted structures to identify materials that meet the KPIs. The most promising materials will then be synthesized, characterised, and tested for their performance in a carbon capture process. For those materials that yield a significant reduction of the effective carbon price, a roadmap to bring these materials to TRL5 will be developed through case studies. PrISMa will provide the platform needed for high-throughput screening of materials to maximise their impact, to enable the design of efficient pilot-scale test facilities with improved processes under real conditions and, to decrease the time to market of affordable, cost-competitive, low environmental impact, and resource-efficient advanced capture technologies. Through the integration of materials design and process design we aim to change the paradigm on how novel materials are developed. In addition, PrISMa aims to initiate a systematic thinking about efficient solutions to mitigate CO2 emissions from different local CO2 sources that are optimal for a specific local setting. In such a setting the impact of PrISMa will be significant as the need for tailor-made solutions will be increasingly important if CO2 mitigation at the local level becomes the norm.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering