Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Digital Monitoring of CO2 storage projects

Tildelt: kr 3,0 mill.

Resultatene fra felttesten i Trondheimsfjorden i 2020 har nå blitt publisert. Sammenligning mellom vanlig grunnseismikk og seismikk laget fra den fiberoptiske DAS-kabelen som krysser Trondheimsfjorden viser at DAS gir brukbar avbildning av undergrunnen.Testen i Trondheimsfjorden viste at for høye frekvenser (500-1000 Hz) så fikk vi en uventet sterk respons på loddrett innfall av lydbølger på fiberen. Vi planlegger derfor en ny felttest i 2022 for å undersøke denne effekten nærmere og i mer kontrollerte forhold der vi kan sammenligne hydrofon med DAS-målinger. Vi har også skrevet en oversiktsartikkel om CO2-lagring, i tillegg til flere populærvitenskapelige artikler om drivhuseffekten og det fysiske grunnlaget for den. Vi har også arbeidet videre med analyser av DAS-data fra Trondheimsfjorden som ble samlet inn av NTNU i 2020, og spesielt sett på algortimer for å bestemme posisjon til båter som har krysset eller vært nær den fiberoptiske kabelen. Dette er pågående arbeid som kan vise seg å være nyttig for prosessering av DAS-data over et CO2-lagrigssted.

-

The overall objective of the DigiMon project is to “accelerate the implementation of CCS by developing and demonstrating an affordable, flexible, societally embedded and smart Digital Monitoring early-warning system”, for monitoring any CO2 storage reservoir and subsurface barrier system, receiving CO2 from fossil fuel power plants, oil refineries, process plants and other industries. The innovation of the DigiMon approach lies in that it integrates a broad range of technologies for MMV at CO2 storage sites (i.e. distributed fibre-optic sensing technology (DxS), seismic point sensors and gravimetry). Combined with ethernet-based digital communication and near real-time, web-based smart data processing software, the DigiMon project presents a novel and cost-efficient early-warning solution for monitoring CO2 storage reservoirs and subsurface barrier systems. In addition, it uniquely considers the possibilities of monitoring technologies for CCS from the point of view of societal acceptability and benefit. Such a system is not currently available. The DigiMon system is easily deployed and cost-effective, enabling a considerable improvement in monitoring capabilities related to CO2 storage projects. The DigiMon project will have a direct impact on the economics of CCS, reducing capital and operation expenditure (CAPEX and OPEX) for placement and operations of CO2 storage monitoring. This will lead to expected savings for CO2 storage operators and improved competitive advantages for suppliers providing monitoring solutions to the market. Furthermore, the DigiMon system will be flexible and interchangeable with respect to new system components provided by market driven technology development, acknowledging the fact that monitoring systems for CO2 storage will be deployed with a 50-year perspective or more.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering