Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

ACT on Offshore Monitoring

Tildelt: kr 6,7 mill.

ACTOM-prosjektet vart utført av ein høgt tverrfagleg gruppe av forskarar frå Europa og USA. Kjernen i prosjektet har vore å utvikle eit avgjerdstøtteverktøy for overvaking av havområder og vurdering av miljøpåverknader for geologisk CO2-lagring til havs. For å sikre at verktøyet tilstrekkeleg handsamar relevante samfunnsmessige spørsmål og forskingsutfordringar, inkluderte ACTOM-prosjektet ein stor arbeidspakke på samfunnsmessig integrering av CO2-lagringsmetodar som vart utvikla. ACTOM Decision Support Tool (DST) er ein fullt autonom kodebase som fungerer på Linux, MS og Mac-plattformer. Den krev stadsspesifikk data i dokumentert format og eit lite tal brukarkriterium (tersklar, lekkasjerate). Frå dette vil den beregne optimale overvakingstrategiar og indikerande påverknadsfelt på berre nokre minutt. DST kan køyre uavhengig, men utan å påta seg noko ansvar. Potensielle brukarar blir oppfordra til å kontakte ein av prosjektpartnarane for å diskutere bruk. DST er dokumentert på ein angitt nettside, og blant anna inneheld denne sida: - eit sammendrag av DST, - ein detaljert beskrivelse av DST-metodikk, - ein video som viser tre case-studiar for områder i Mexicogolfen og Nordsjøen, - instruksjonar for å få tilgang til og laste ned DST, - kontaktar som gjør interessentar i stand til å diskutere søknader med prosjektpartnarar. Vi anslår at ved å samle ulike databehandlingskode, utvikle raske emuleringsmodellar for scenario og automatisere DST-utgangane, har vi oppnådd ei auka teknologireiskapnivå på 3+ poeng frå TRL 3/4 til TRL 7.

The outcome of ACTOM is expected to be a pre-operational web-based toolkit that enables: • the derivation of optimal monitoring strategies tailored to individual offshore storage sites or regions. • an operator to determine how to combine different monitoring technologies and design and update efficient monitoring programs based on assessed risks • the evaluatation of metrics and automatic decision and recommendation tools for detecting anomalies in data streams. The impact of ACTOM will be: • An ability for operators and regulators to consistently communicate capabilities, limitations, knowledge and uncertainties of monitoring to governments, stakeholders and the public at large. • A Responsible Research and Innovation (RRI) and a marine spatial planning (MSP) and licensing framework to evaluate CCUS in a social, regulatory and political context • Offshore monitoring strategies placed in a practicable framework in line with current regulations, standards and expectations.

The research proposed in ACTOM will work for the advancement of offshore monitoring to ensure alignment of CO2 storage projects with national and international regulations and societal concerns. An interdisciplinary consortium will apply methods to critically assess secure storage as this technology becomes implemented internationally as a key greenhouse gas emissions reductions strategy. The project team will build a web-based toolkit that will, for the first time, collect algorithms for designing optimal monitoring programs for offshore geological storage sites. Routines related to detecting subtle signals of a leak in a highly varying environment will be implemented in the toolkit. Through the interdisciplinary approach, the tool will assist operators in their pre-operational phase in defining assurance monitoring programs that are aligned with regulations. The inevitable uncertainties in all measurements will be assessed, and methods on how to quantify and represent them will be recommended. Responsible Research and Innovation (RRI) is an approach to anticipate and assess implications and expectations of new technologies grounded in the humanities and social sciences, a framework increasingly being used in marine environmental studies and in biotechnology and innovation. For the first time this framework will be used on CCUS, considering the technology in view of the UN Sustainable Development Goals. In an extension of this, potential legal conflicts between storage projects, and between storage projects and other uses of the seas, will be addressed in view of Marine Spatial Planning. We will explore the utility of the web-based toolkit to provide evaluated assessments of assurance monitoring as an aid to demonstrate RRI.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering