Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

Development of the scale-up and proactive platform for forensic toxicology in the NPS market

Alternativ tittel: Utvikling av en platform for oppskalering og en proaktiv angrepsmåte innen rettsmedisinsk toksikologi/NPS

Tildelt: kr 4,8 mill.

WP1: Project Management WP1 kjører som planlagt. Alle møter ble holdt online eller per telefon unntatt fysiske møter/diskusjoner på konferanser. Prosjektets styringsgruppe tok viktige prosjektbeslutninger, for eksempel om hva NPS skal inkluderes i vårt arbeid. Informasjon om utvalgte forbindelser er basert på informasjonen gitt gjennom WP3. WP2: Utnyttelse og formidling Følgende muntlige presentasjoner ble holdt på NAFT: •EUROSTARS-prosjektene QUANTUM SPICE, PSYCHOMICS og NPS-REFORM. • Aktiviteten til nye opioider og syntetiske cannabinoider på µ-opioid- og CB1-reseptorene som et verktøy for risikovurdering • Aktivering av den humane µ-opioidreseptoren med flere nye ikke-fentanyl syntetiske opioider. Følgende poster og muntlige presentasjoner ble gitt på TIAFT: • En gjennomgang av 9-årige NPS-synteseforskningsprosjekter støttet av Eurostars. • En muntlig presentasjon ble gitt på TIAF – CB1 aktivitet av tre klasser av syntetiske cannabinoider og deres metabolitter – Halen må vite hva hodet gjør. Chiron var representert av den britiske distributøren Esslab på UKIAFT. En ny produktfolder ble laget som viser våre nye tillegg. En ukentlig utsendelse av nye produkter ble igangsatt og en tilsvarende kjøreliste med nye produkter ble opprettet på Chirons nettside. Nye produktblader ble laget og spredt for nitazener og benzodiazepiner. WP3: Spesifikasjoner og markedskrav Som for tidligere perioder følger prosjektet kontinuerlig NPS-trender på fritidsmarkedet og har godt samarbeid med RMV, National Forensic Center (NFC) og Folkehelsemyndigheten i Sverige og kundehenvendelser til Chiron. På denne måten oppdaterte vi informasjonen om rikelig så vel som kommende NPS. Informasjon som finnes i EMCDDA- og UNODC-rapporter blir også brukt. På denne måten har arbeidet vært likt gjennom hele prosjektet. WP4: Syntese av NPS referansemateriell Chiron har syntetisert 75 nye NPS forbindelser siden forrige rapport, 70 native og 3 deuteriummerket og 2 13C-merket. 2 er tryptaminer, 3 er amfetaminer, 6 er katinoner, 26 er syntetiske cannabinoider, 4 er opiater, 3 er nitazener, 1 er benzodiazepin. I tillegg er det gjort forbedringer på PEth-synteseruten for å lage et bedre produkt. WP5: Metabolitt og aktivitetsidentifikasjon: Arbeidet gjøres ved Linkjøping universitet og RMV. WP6: Sertifisering av referansematerialer Chiron har nå akkreditering for ISO 17025 og ISO 17034. Metoder beskrevet i Chirons akkrediteringsomfang er benyttet, I den siste perioden har bruk av qNMR vært i fokus sammen med bruk av termogravimetrisk analyse (TGA). Planen fremover er å lage CRM av de viktigste NPS-forbindelsene, og veien er lagt for det gjennom arbeidet som er utført i prosjektet.

We develop new synthesis methods for NPS compounds,. We have been applying the 4P strategy (Proactive Parallell Production Platform) in which key intermediates are identified and synthesised in a large scale that allows for production of the corresponing metabolite for NPS. Storing the intermediate on the shelf allows for fast preparation of new emerging NPSs. New technology for PEth is developed. All together more than 170 NPS products have been developed for use as reference standards for forensic and toxicology study, to enable fast and accurately detection of NPS drugs.

NPS, known as designer drugs or legal highs, have been emerging onto the recreational drug scene at an unprecedented rate, reaching a peak of 100+ new compounds in 2014 and 2015. Many NPS are extremely potent, some of them even more than 10000 times more potent than morphine – causing a high economic and societal burden. To keep up to this pace, new reference methods/materials are required to enable law enforcement authorities and forensic toxicology institutions to accurately detect NPS. Despite increasing monitoring and control the distribution and the use of NPS, the rate at which new NPS compounds emerge significantly outpaces the development of counterpart reference materials for efficient monitoring and testing of these substances – especially for new and extremely potent opiate type compounds. Although sustained efforts to control new substances in Europe have been able to reduce the rate of new NPS – the • To develop the scale up platform and proactive methods to more easily predict and monitor the flow of potent NPS onto the market. Through the platform, novel CRMs will be produced, as well as analytical methods for fast and safe verification of NPS - both for in vitro and in vivo applications. Key knowledge on the potency of emergingdrops have been justified by law enforcement operations in China leading to the closure of laboratories making these substances. The dynamics between the illegal market of NPS and efforts from authorities to control and monitoring them is the key driver for the main project goal: NPS (and trends) will also be generated.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS