Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA 2019 USN

Tildelt: kr 0,23 mill.

Refusjon av kostnader til åpen publisering 2018

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet