Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Bidrag til NordForsk-utlysning om samfunnssikkerhet

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

305862

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Organisasjon:

Geografi:

Aktivitet:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko