Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2018 (Annen støtte -STIM-OA)

Tildelt: kr 0,25 mill.

NMBU har videreført NMBU Publlikasjonsfond for Open Access i 2018 med til sammen 599.775,- kroner. For regnskapsåret 2017 fikk prosjektet etter søknad fra NFRs STIM-OA program bevilget kr. 320.000,- kroner som ble lagt til egenfinansieringen fra NMBU på. kr. 279.775,-. I 2018 har det kommet inn til sammen 50 søknader hvorav 44 har fått støtte og 6 har fått avslag. NMBU følger de samme retningslinjene for tildeling som tidligere år. For å få publiseringsstøtte, må følgende kriterier være oppfylt: 1. Publikasjonen må rapporteres som vitenskapelig publikasjon i Cristin. 2. Publikasjonen må være i et rent «gull Open Access» tidsskrift. 3. Publikasjonen må være publisert i en publiseringskanal som er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD) og registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ). 4. Korresponderende forfatter må være ansatt eller student ved NMBU, og hun/han må ha oppgitt NMBU som adresse i publikasjonen. 5. Maks støtte per publikasjon er 15.000 kroner. Det er kun fagfellevurderte artikler i såkalt "gull" åpne vitenskapelige tidsskrifter som får støtte. I 2018 har det vært en liten nedgang i antall søknader sammenlignet med året før. Forskerne begrunner sine søknader til fondet med blant annet at prosjektfinansieringen ikke støtter publisering, forfatterne av artikkelen er en PhD kandidat med interne midler fra NMBU som ikke dekker publiseringskostnadene, eller at publisering skjer etter prosjektslutt og det er ikke midler igjen til publisering. Intern informasjon og opplæring av vitenskapelige ansatt og administrativt personale på fakultetene i egenarkivering har hatt høy prioritet også i 2018. Dette har ført til stor økning av egenarkiverte artikler i Cristin med påfølgende økning i tilgjengeliggjøring av publikasjonene på internett via Brage.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet