Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Software Technologies: Applications and Foundations (STAF2020)

Tildelt: kr 1 351

Konferansen har til formål å fungere som en åpen internasjonal møteplass for forskere, undervisere, master- og PhD-studenter innen IKT. Konferansen skal ha stor faglig og institusjonell bredde og fungere som paraply for ECMFA: European Conference on Modelling Foundations and Applications, ICGT: International Conference on Graph Transformation, ICMT: International Conference on Model Transformations, og TTC: Transformation Tools Contest, samt flere relaterte workshops som varierer fra år til år. STAF har vært arrangert av ulike universiteter og høgskoler i Europa siden 2013. De seneste årene har konferansen hatt 150-250 deltakere og har utviklet seg til den viktigste årlige samlingsplassen for presentasjon av forskningsresultater for IKT-miljøene. Dette er også målsetningen for STAF2020. Det faglige innholdet i konferansen vil bestå av et antall fagfellevurderte artikler som presenterer ny forskning, supplert med innlegg fra fire inviterte foredragsholdere om aktuelle tema innen IKT forskning, innovasjon og utdanning. Konferansen får bidrag og deltagere fra universiteter, høgskoler, forskningsinstitusjoner og bedrifter fra hele verden. Den faglige bredden i konferansen betyr at den samlet godt dekker IKTPluss programmet sine prioriterte forskningsområder innen kompleksitet og robusthet, data og tjenester overalt, og et trygt informasjonssamfunn. Innlegg på konferansene vil bli basert på innsending av artikler som blir fagfellevurdert av programkomiteene. Dette i forhold til å sikre at den faglige kvaliteten på konferansen holder en internasjonal profil og nivå. I tillegg til aksepterte artikler vil hver av konferansene ha en invitert foredragsholder. Her planlegger vi å invitere både nasjonale og internasjonale forskere i tillegg til å dekke innovasjonsaspektet og samarbeid mellom akademia og næringsliv.

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon