Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Freight Logistics in Sustainable Cities

Alternativ tittel: Fraktlogistikk i bærekraftige byer

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektnummer:

308790

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Stadig flere folk flytter inn i bykjernene. Samtidig øker internetthandelen. Det betyr at mer gods må inn i byene, og særlig at antall pakker som skal leveres øker. Dette kan føre til en stor økning i godstransport i byene, ikke mist fordi selskapene som leverer er mange og ofte små. Vi kan derfor komme til å oppleve stor økning i energi- og plassbruk, samt utslipp av klimagasser, støv og støy. Dette står i sterk motsetning til ønsket om bærekraftige byer. Myndighetene, ikke minst byene selv, kan motvirke de negative effektene med gode reguleringer. Men mange norske byer er gamle og topologisk kompliserte, slik at det er vanskelig å forutsi effekten av mange mulige tiltak. Dessuten vil det alltid være et spørsmål om hvilke regler og tiltak som fungerer, samt om folk og bedrifter vil akseptere tiltakene. Målet med prosjektet er å analysere ulike mulige tiltak med hensyn til juridiske rammer, kommunale planer, folks oppfatning av hvor fornuftige disse er, samt i hvilken grad tiltakene fører til redusert energi- og arealbruk, kombinert med mindre utslipp av klimagasser, støv og støy. Det siste analyserer vi ved bruk av matematiske planleggingsmodeller der vi etterligner hvordan transportselskap vil reagere på tiltakene. Vi lager en verktøykasse som kan brukes til slike analyser.

Cities have emerged as important and ambitious actors in reaching targets for climate and energy sustainability – including in transport. Future cities need to use much less energy than today, and to use available space as effectively as possible. Urban population growth is driving an increase in the amount of freight in cities. That growth poses an increasing challenge to freight transportation in smaller compact cities with difficult topology, which is typical for most Norwegian cities and numerous cities abroad. This transportation challenge is exacerbated by phenomena such as an increase in internet trade and the demand for fast delivery. The result is an increase in the total volume of freight, and more critically, in the total number of deliveries, normally managed by a large variety of transportation companies. Unless planned for and regulated, a consequence might be increased traffic, with enhanced energy consumption, that competes for available space and may affect living conditions for a growing urban population. Hence, to respond to this challenge, public authorities need to search for innovative ways to handle the substantial increase in the number of deliveries. CITYFREIGHT provides authorities with concrete evaluation tools for regulating freight transportation in smaller cities. Such planning will contribute to reducing energy consumption and more efficient land use. It makes substantial contribution through its close connection between academia and the authorities responsible for city developments and regulations. Our focus is different from much of the logistics literature, where the focus is on running a city logistics system as a business idea. Instead we focus on the role of the authorities, and we analyze the City of Bergen to get a genuine test of the tools and their conclusions. The project will co-produce knowledge with user partners and stakeholders, thereby contributing with to new scientific knowledge of relevance to society.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi