Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fluid modelling, uplift and erosion of the Greater Barents Sea

Alternativ tittel: Væskemodellering, oppøløft og erosjon i det Utvidede Barentshavet

Tildelt: kr 1,4 mill.

Det vi kaller ?Det Utvidede Barentshavbassenget? strekker seg fra området mellom Finnmark og Svalbard i vest, og til det russiske Karahavet og Petsjorahavet i øst. Dette området har en sammensatt og variert geologisk historie som vi ønsker å forstå. Vi undersøker hovedsakelig avsetninger fra trias, en tidsperiode for ca. 250 - 200 millioner år siden. Avsetninger fra denne tiden er viktige fordi de inneholder bevis for den største masseutryddelsen som noen gang har skjedd. Under masseutryddelsen mellom Perm og Trias døde ca. 90% av artene som levde i havet. Avsetningene i dette området er også relativt lite utforsket, og Oljedirektoratet antar at disse inneholder størsteparten av de uoppdagete hydrokarbonreservene på norsk kontinentalsokkel. Det er også betydelige ressurser i de russiske delene av Barentshavet. Reservoarer her kan også brukes til CO2-lagring, slik det er gjort på Snøhvit-feltet. I dette prosjektet vil vi samarbeide med geologer fra Statsuniversitetet i Moskva for å bedre forstå Det Utvidede Barentshavbassenget og hvordan det utviklet seg gjennom tid. Spesifikt vil vi (1) undersøke hvordan bassenget ble løftet opp og avkjølt ved å se på radioaktive isotoper og strålingsskader i bergarter, vi vil (2) undersøke seismiske data som forteller oss strukturen til bergartene og fordelingen av reservoarer, og til slutt, (3) lage datamodeller som forteller oss når det ble generert væsker som olje og gass og når de lekket ut av reservoarene.

This collaborative project between the University of Bergen (UiB) and Lomonosov Moscow State University (MSU) will help improve success in hydrocarbon exploration in the Barents Sea by increasing the understanding of thermal events, erosion and basin dynamics. The FueBAR project will do this by using low-temperature thermochronology (apatite fission track, apatite and zircon (U-Th)/He dating) combined with regional seismic interpretation to date cooling events and estimates of uplift and erosion all over the Greater Barents Sea (Norwegian and Russian Barents Sea, northern Kara Sea, Timan-Pechora Basin, Svalbard, Franz Josef Land), and use information from step 1 to perform basin modelling of the entire Greater Barents Sea to better understand the timing of source-rock maturation, hydrocarbon generation, hydrocarbon charge and trap leakage. The project contains 3 work packages, WP1 will deal with project organization, seismic interpretation and creating conceptual geological models from data collected, WP2 will deal with analysis of geochronological and thermochronological data, and WP3 will deal with basin modelling based on the regional understanding of burial, erosion and thermal regime of the basin gained from WP1 and 2. WP1 and 2 will be based at the University of Bergen (UiB) and WP3 will be based at Lomonosov Moscow State University (MSU). The present application for the FueBAR project is an addendum to the fruitful ISBAR-project where collaboration between UiB and MSU is already ongoing. Within the ISBAR project, regional seismic interpretations and estimates of Triassic sediment volumes supplied to the basin is conducted.

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum