Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Rift and rifted margin deep-water depositional systems: Application to Late Jurassic – Early Cretaceous rifting on the NCS

Alternativ tittel: Dypvanns avsetningssystemer i riftbassenger og på riftmarginer: forståelse av sen-jurassiske til tidlig-kretassiske rifting på den NCS

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektnummer:

308805

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

DeepRift-prosjektet har som mål å generere ny forståelse av avsetninger i dyp-vanns kontinentale riftbassenger og riftede kontinentalmarginer med fokus på Korintgulfen (Hellas) og den norske kontinentalsokkelen. Vi vil undersøke hvordan den strukturelle utviklingen av sedimentære riftbassenger samhandler med miljøendringer (f.eks. klima og havnivå) for å kontrollere sedimenters kilde, timing og bevegelser inn i riftbassenger på dypt vann. Videre undersøkes distribusjon, geometri og heterogenitet i de resulterende riftavsetninger på dypt vann. Prosjektet omfatter fire arbeidspakker som integrerer analyse av nye høyoppløselig seismikk- og batymetri-data, som vil innsamles i løpet av prosjektet, fra de moderne, dypvanns-avsetningssystemene i en aktiv rift (Korintgulfen), med ny numerisk modellering av sedimentforsyningen og dypvanns sedimenttransportprosesser, og deretter anvender disse resultatene for å forstå gamle, riftrelaterte dypvannsavsetningssystemer på norsk kontinentalsokkel. Prosjektet ledes av Universitetet i Bergen og involverer akademiske partnere i Storbritannia, Frankrike, Hellas og USA, sammen med ulike norske industripartnere. Resultatene fra prosjektet adresserer direkte den generelle mangelen på detaljert kunnskap om dyphavsavsetningssystemer i riftbassenger. Prosjektet plasserer seg i forskningsfronten for tektonosedimentær vitenskap, og adresserer spesifikke kunnskapsbehov for industrien som jobber på norsk kontinentalsokkel. Som en del av prosjektet vil syv tidlig-karriere forskere blir involvert i både observasjonsbasert forskning og numerisk modellering, som integrerer et bredt spekter av disipliner, herunder strukturell og sedimentær geologi, tektonikk og miljømessige endringer. Den delen av forskningsprogrammet som omhandler Korintgulfen vil være fullt integrert med det nylige International Ocean Discovery Program (IODP) ekspedisjon 381 i Korintgulfen, og forskningen på norsk kontinentalsokkel vil være nært knyttet til norsk industri.

Recent NCS hydrocarbon discoveries demonstrate significant value in Late Jurassic- Early Cretaceous syn-rift deep-water reservoir plays (e.g. Fenja, Nova, Syrah, King Lear). There is a great potential to add further value by improving the understanding of the key controls on the distribution and architectures of these deep-water channels and fans in the subsurface, where seismic resolution is limited, through improved identification and prediction of reservoir-trap-seal combinations. In this project aim to unlock this potential, by acquiring new bathymetry and seismic imagery of present-day, active deep-water channels and fans in the Gulf of Corinth to constrain channel and fan geometry, modelling the structural and environmental events that govern these geometries, and applying these lessons to parallel studies of seismic and well data from prioritised syn-rift deep-water areas on the NCS. Novel aspects of the plan are the acquisition of high resolution imagery of modern deep-water syn-rift, axial and transverse deep-water systems, and the use of core from recent IODP Expedition 381 to develop an unprecedented high-resolution chronologic framework within which sediment flux, sea-level and fault controls on these systems are quantified. Tectonic-surface process modelling will be calibrated by these studies of the modern Corinth rift to constrain the impacts of these controls upon sediment routing and turbidite depositional elements at a scale directly relevant to understanding subsurface reservoir quality. NCS subsurface case studies, selected in collaboration with partner companies, will develop workflows that incorporate data on the evolution of syn-rift normal fault networks, sediment source areas and sediment routing systems to best predict the distribution and geometry of their deep-water depositional systems within this source-to-sink context. This will lead to de-risking of reservoir presence, quality, architecture and stratigraphic trapping on the NCS.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum