Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Planning Clean Energy Export from Norway to Europe

Alternativ tittel: Planlegging av ren energieksport fra Norge til Europa

Tildelt: kr 14,7 mill.

CleanExport-prosjektets målsetning er å gi strategisk veiledning om hvordan Norge kan forberede seg på fremtidig avkarbonisert energieksport til Europa. For å oppnå dette kombinerer prosjektet omfattende datainnsamling og kartlegging av rådende og fremtidige rammebetingelser, modellering av energisystem, og tilhørende kvantitativ analyse på en rekke casestudier for ren energieksport. 2020 har vært et år med mangfoldige hendelser som vil forme og forhåpentligvis akselerere overgangen til et karbonfritt europeisk energimarked. I år har CleanExport-prosjektet oppdatert kartleggingen av rammebetingelser og anslag for ren norsk energieksport for å innlemme virkningen fra store hendelser som European Green Deal og den tyske hydrogenstrategien. Basert på prosjektets hovedmål så har vi utledet et utvalg av sentrale forskningsspørsmål som vi mener vil være avgjørende for å analysere virkningen av eksport av forskjellige karbonfrie energibærere som strøm fra fornybar og hydrogen, satt i sammenheng med Longship CCS-igangsetting, utviklingen av en europeisk hydrogenøkonomi, storskala implementering av desentralisert energilagring og mer. Til slutt har prosjektet kartlagt gjensidig avhengighet av flere energibærere i eksportorienterte energisystemer og startet den målrettede energisystemmodellplattformen.

The energy system is currently undergoing a dramatic transition. Climate change mitigation requires a carbon constrained energy with renewable energy and other low emission energy carriers playing an increasingly important part. This transition is especially important for Norway whose industry and exports rely heavily on fossil fuels. In order to maintain its position as an energy-exporting nation, it is important to analyse how Norwegian energy export can be decarbonised and what the best route to said decarbonised energy export is. Furthermore, as different energy carriers in the energy system become increasingly connected, an analysis of the complete energy system is required. CleanExport will analyse both how Norway can maintain a position as an energy-exporting nation in a decarbonised energy system, and how to exploit synergies between the Norway's available energy resources. A novel, open and integrated modelling framework will be developed by combining and tailoring existing modelling tools for the integration of natural gas with carbon capture, hydrogen, hydropower and wind power. The new framework will provide analysis of interactions and complementaries between these different energy carriers, and enable investment analysis on how different scenarios affect the best solution to decarbonised Norwegian energy export. A central part of the project will therefore be to identify the role that different energy sources and conversion technologies will play in the forthcoming years. The multi-disciplinarity of the project will be assured by putting together the expertise of the SINTEF Energy Research, SINTEF Industry, and NTNU, together with close industrial collaboration with Equinor, Gassco, Total, Agder Energi, and Air Liquide.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner

Portefølje Muliggjørende teknologierMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringDigitalisering og bruk av IKTFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonByFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneCO2-håndteringCCS - lagringBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturTjenesterettet FoULTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerOlje, gassCO2-håndteringPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLavutslippPortefølje Industri og tjenestenæringerBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeInternasjonaliseringMiljøvennlig energiCO2-håndteringCCS - fangstInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningAnvendt forskningMiljøteknologiCO2-håndteringCCS - transportLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerGrunnforskningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje Energi, transport og lavutslipp