Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Upscale - Building knowledge on the future generation of floating substructures for very large wind turbines.

Alternativ tittel: Upscale

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektnummer:

308839

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Vindmøller øker i størrelse, de beveger seg offshore og de begynner å bli montert på flytende plattformer. Med økt fokus på klimaendringer, reduksjon av CO2-utslipp og fornybar energi, og med tanke på de store tilgjengelige havområdene, er flytende vind tydelig plassert på et strategisk sted. Mens noen teknologiske utfordringer fremdeles ikke er løst, prosjekter som HiWind (Equinor, 2009) og WindFloat (Principle Power, 2010) beviste at vindmøller kan operere hvis monterte på en flytende struktur, og åpnet veien for en mengde nye forskningsprosjekter. Resultatene begynner nå å bli implementert i flytende vindparker (HiWind Tampen), og med ytterligere kostnadsreduksjon vil flytende vind bli det foretrukne valget for å høste energi fra vind.

Since the beginning of the wind energy industry, turbines have bigger rotors, higher hub heights, longer blades and larger rated power capacity with the longest blades exceeding 100m in length and the largest rotors reaching 12MW in produced power. In addition, blade producers are positive in seeing blades reaching 200m in length. In order achieve such a goal, the industry needs steep improvements and key innovations in multiple areas: progress in production, transportation and installation techniques, high-strength and low-cost material combinations, and advanced aerodynamic blade control features and control systems to reduce loads. However, the offshore wind energy industry seems to agree that the market will see 20MW+ OWTs with 300m+ rotor radius operating in the future. Floating supporting structures for OWTs will facilitate the rotor upscaling process by reducing the limitations related to assembly and installation, allowing rotors to be assembled in harbor and the whole structure to be towed in place. However, key issues will have to be solved in order to be able to manufacture and optimize structures that were initially thought for smaller rotors. Passive and active load mitigation techniques need to be developed and studied. Engineering models, which might be applied outside their validity range, need to be tested and possibly validated against models of higher complexity.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi