Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MP: Vitroscope - nationalising the patent & design for production and market entry.

Alternativ tittel: Vitroscope - nasjonalisering av patent & design for produksjon og kommersialisering.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

308891

Prosjektperiode:

2020 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Prosessen for å utvikle legemidler er kompleks og tar lang tid. I første ledd kan forskningen peke på kjemiske stoffer med lovende kvaliteter, som så blir tatt videre for testing på celler i laboratorium, før de igjen analyseres i studier på dyr og til slutt på mennesker. Denne tradisjonelle utviklingsprosessen står ovenfor et stadig økende problem i forhold til kost og tidsressurser. Gjennomsnittlig tar det nå 14 år, og koster US$ 2 milliarder å få et nytt legemiddel på markedet. En av hovedårsakene for dagens møysommelige utviklingsprosess, er at det til tross for en fantastisk fremgang i vår forståelse av menneskekroppen, fortsatt i dag er svært vanskelig å forutsi i laboratorietesting om et medikament faktisk vil være til hjelp for en ekte pasient. Vitroscope jobber derfor med er å forbedre prediksjonsnøyaktigheten i denne tidlige celletestingsfasen. I dag gjøres laboratorietesting under statiske forhold, det vil si at cellene ligger i en hviletilstand i ulike beholdere. Dette er i skarp kontrast til de forholdene som cellene opplever i en menneskekropp, hvor de hele tiden utsettes fra forskjellige typer mekanisk stress. Forskning har vist at dette er en ekstremt viktig faktor for hvordan celler faktisk fungerer, og dermed også hvordan de reagerer og påvirkes av kjemiske forbindelser fra for eksempel legemidler. Selv om det i dag finnes innretninger og systemer for å replisere mekanisk stimuli, er de generelt både svært tidkrevende og vanskelig å ta i bruk. Basert på forskning på NTNU og et intensivt samarbeid Universitetet i Zurich har vi utviklet et apparat som gjør det enkelt og effektivt å nøyaktig eksponere celler for den samme skjærspenningen som de opplever i menneskekroppen. Produktet har fokus på brukervennlighet, og har jobbet tett med forskerne for å sikre en løsning som passer deres behov. Dette prosjektet muliggjør at vi både kan sikre vår patent og drive utvikling for å løfte designet til et nivå hvor produktet er klart for kommersialisering.

This project had two main goals: securing IP, and improving the product design with a focus on implementing the feedback of early test users, as well as getting the device ready for production. IP: Vitroscope nationalized the patent in key markets around the world (EU, US, CA, KR, SG, AU, CN, JP). This is a crucial achievement in order to build the company further. Product: as part of this project, Vitroscope received help from experienced consultants to streamline the path to the market. As a result, we implemented key feedback from the test users into the design and sourced suppliers of materials and sub-assemblies. Consequently, the product is significantly easier to use and significantly more efficient to manufacture, all the while being more robust.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020