Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Nansensenteret i 2018

Tildelt: kr 73 000

Publikasjon av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2018 fra Nansensenteret.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet