Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Kompetanseheving kommunikasjon hos norske kommersialiseringsaktører

Alternativ tittel: Enhancement of communication in Norwegian technology transfer offices

Tildelt: kr 2,6 mill.

Kommunikasjonsarbeidet i norske kommersialiseringsaktører (TTO/KA) er i ferd med å profesjonaliseres. Bevisstheten rundt kommunikasjon som et viktig strategisk verktøy for TTO/KA-ene og våre prosjekter er større en noen gang. Likevel preges fortsatt kommunikasjonsarbeidet av at man har lite ressurser og begrensede midler. Oppgaver løses ofte ad hoc og det er vanskelig å systematisere og standardisere kommunikasjonsarbeidet for den enkelte TTO/KA. TTO/KA-enes mange og fragmenterte målgrupper kompliserer også bildet. Disse har svært ulike kommunikasjonsbehov og det er krevende å følge opp og ivareta dette for organisasjoner med mindre ressurser. Og det store spørsmålet er: Treffer vi med kommunikasjonsarbeidet slik det gjøres i dag? Dette prosjektet skal utarbeide rammeverk og smarte verktøy som skaper verdi for TTO/KA-ene uavhengig av kommunikasjonsressursene hos den enkelte TTO/KA. Rammeverk og verktøy skal utarbeides basert på innsikt om målgruppene. Vi må vite hva de vil ha og hvordan vi kan treffe dem for å sikre god prosjektfremdrift. Bare da kan vi jobbe smart og prioritere riktig.

Obs - KA er nå TTO. Ref vedlagt rapport.

Kommunikasjonsarbeidet i norske KAer er i ferd med å profesjonaliseres. Bevisstheten rundt kommunikasjon som et viktig strategisk verktøy for KAer og våre prosjekter er større en noen gang. Dette er viktig for at vi skal nå frem med våre budskap til alle våre ulike målgrupper og at vi sikrer god prosjektfremdrift. Likevel preges fortsatt kommunikasjonsarbeidet av at man har lite ressurser og begrensede midler. Oppgaver løses ofte ad hoc og det er vanskelig å systematisere og standardisere kommunikasjonsarbeidet for den enkelte KA. KAenes mange og fragmenterte målgrupper kompliserer også bildet. Disse har svært ulike kommunikasjonsbehov og det er krevende å følge opp og ivareta dette for organisasjoner med mindre ressurser. Og det store spørsmålet er: Treffer vi med kommunikasjonsarbeidet slik det gjøres i dag? Situasjonen som beskrives over er lite formålstjenlig for KAene. Vi mener derfor at det er svært mye å hente på å utarbeide rammeverk og smarte verktøy som skaper verdi uavhengig av kommunikasjonsressursene hos den enkelte KA. Skal vi lykkes med dette er det viktig at vi har overordnet innsikt om våre målgrupper. Vi må vite hva de vil ha og hvordan vi kan treffe dem. Bare da kan vi jobbe smart og prioritere riktig. I de ulike prosjektene vi jobber med er det svært viktig å ta vare på de ulike interessentene. Kommunikasjon i prosjektene vi jobber med handler ikke bare om oppmerksomhet i media eller kanalvalg. Det handler om å gjøre strategisk kloke valg. Det er igjen svært viktig å kartlegge de ulike interessene i et prosjekt og sørge for at alle interessenter er ivaretatt underveis. Tydelige kommuniserte forventninger er viktig for å hindre friksjon og sørge for at prosjektene har fart i lengderetningen.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020