Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Novemberkonferansen - presentasjon og deltakelse

Tildelt: kr 16 045

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

308976

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Vi ønsker med dette å søke midler for å dekke reisekostnader til Novemberkonferansen 2019 i Brasil for utvalgte Empig AS ansatte. Denne synligheten er viktig for Empig når det kommer til å utvikle nye R&D muligheter, samt åpne for nye samarbeidsmuligheter mellom Norge og Brasil. Vi vil delta aktivt i programmet med tekniske presentasjoner. Vårt bidrag vil også bidra positivt mot SINTEF sin rolle i konferansen. SINTEF har vært en viktig partner i pågående JIP, og vil være en viktig partner i fortsettelsen.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen