Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Juridisk Fokusgruppe II

Alternativ tittel: Legal Focus Group

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

308983

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Juridisk Fokusgruppe har satt sammen et prosjekt med klare ambisjoner: Styrke den juridiske kompetansen i TTOene og styrke fokus og forståelsen for juridiske spørsmål i en TTOs aktiviteter. Juridisk Fokusgruppe består av 4 jurister fra henholdsvis Inven2 AS, NTNU Technology Transfer AS og VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap AS, med Inven2 som prosjektleder. Deltakerne har tilsammen erfaring og kompetanse fra sine respektive TTOer, fra prosjektledelse og styrearbeid i flere selskaper som springer ut fra de ulike fagmiljøene ved universitetene, høyskoler og universitetssykehus, i tillegg til bakgrunn fra industrien og advokatvirksomhet. Prosjektet har bidratt til å styrke samarbeidet mellom TTOene og til en bedre og bredere utnyttelse av tilegnet kompetanse. Gruppen har arrangert workshoper innen temaene "Statsstøttereglenes betydning for kommersialiseringer" og "jussen rundt digital innovasjon, big data og kunstig intelligens". Høsten 2021 vil ytterligere workshoper bli avholdt, en om etablering av rettigheter og håndtering av samarbeids- og lisensavtaler i forbindelse med sentre og klynger, og en om håndtering av felleseid IP mellom akademiske institusjoner. Gruppen har også arbeidet sammen med de andre kompetanseprosjekter og med TTO-ledergruppen om ulike aktuelle problemstillinger. I tillegg har gruppen bistått kolleger med spisset veiledning og drøftelse av juridiske spørsmål knyttet til prosjekter og TTO-drift.

Inven2 AS, NTNU Technology Transfer AS og Vestlandets Innovasjonsselskap AS er partnere i denne søknaden. Søknaden bygger videre på arbeidspakker og struktur fra tidligere søknader og er basert på identifiserte behov og erfaringer opparbeidet hos både de søkende teknologioverføringsorganisasjonene (TTOer) og de andre TTO’ene. Partner-TTO’ene er de eneste TTOer som har jurister ansatt og det er derfor naturlig at vi driver et kompetanse- og nettverk med et juridisk fokus. Som i forrige prosjekt er det imidlertid et mål ikke bare å heve vår egen kompetanse, men i særlig grad å bidra til å forsterke forståelsen av juridiske spørsmål innen de temaer som arbeidspakkene adresserer ved samtlige TTOer i Norge. Prosjektet tar sikte på et samarbeid hvor søkerne bygger videre på deres interne og spesifikke juridiske kompetanse, ved å gå dypere inn i utvalgte emner som vil ha særlig betydning for kommersialiseringsprosjekter i de kommende år. Det vil være en vesentlig del av prosjektet å involvere interne prosjektansvarlige både hos søkerne og ved andre TTO’er, slik at den juridiske leveransen skreddersys prosjektenes krav og behov. Inven2 har rollen som prosjektleder og alle tre TTOer vil bidra inn i arbeidspakkene som partnere. Gruppen har samtidig et klart mål om å dele den ervervede kunnskapen med de øvrige TTOene i Norge, juridiske støttefunksjoner hos universitetene som ønsker seg kompetanse på området, samt avhengig av kapasitet og behov eventuelt interesserte forskningsmiljø.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020