Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Positive energy Districts PED

Tildelt: kr 0,15 mill.

Det grunnleggende prinsippet for Positive Energy Districts (PEDs) er å skape et område innenfor bygrensene, som er i stand til å generere mer energi enn forbrukt og smidig / fleksibel nok til å svare på variasjonen i energimarkedet fordi en PED ikke bare skal ha som mål å oppnå et årlig overskudd av netto energi. Det bør også bidra til å minimere virkningen på de tilkoblede sentraliserte energinettverkene ved å tilby alternativer for å øke belastningsmatching og selvforbruk på stedet, teknologier for kort- og langvarig lagring, og gi energifleksibilitet med smart kontroll.

Vi ønsker å etabler en ny Annex for Positive Energy Districts (PEDs). Det foreslåtte Annex har som mål å styrke samarbeidet om PED-utvikling til et internasjonalt nivå gjennom samarbeidsinitiativene til IEA. PED grunnleggende prinsippet er å skape et område innenfor byens grenser, i stand til å generere mer energi enn forbrukt og smidig / fleksibel nok til å svare på variasjonen i energimarkedet fordi en PED ikke bare skal ha som mål å oppnå et årlig overskudd av netto energi. Det første møtet ble organisert av flere i Berlin i April 2019. Fra april til september har ei skrivegruppe laget et første utkast av Annex. Det andre møtet ble organisert av VTT og SINTEF (og flere) 2. sep 2019 i Roma (i forbindelse med BuildingSimulation2019 konferansen). På dette møtet ble prosjektforslag presentert og in en workshop ble subtasks definert. Det er veldig sannsynlig at Annex blir opprettet. Det er en stor internasjonal interesse for emnet, og forskjellige europeiske forskningsprogrammer har begynt å spesifisere emnet og Annex er i tråd med målene som er angitt i IEA-EBC strategiplan 2019-2024. JPI UE vil muligens starte et program for å demonstrere 100 PED-er.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi