Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

DP067 Living LAB Oppdal - Innovasjonsøkosystem for bærekraftig fritid

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektnummer:

309109

Prosjektperiode:

2019 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder