Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

DP072 Raundalstien

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektnummer:

309110

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder