Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

DP165 Aclima

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

309112

Prosjektperiode:

2019 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet