Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

DP218 LEIRE

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

309125

Prosjektperiode:

2019 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet