Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

DP004 GreenStation - The green energy station of the future

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

309127

Prosjektperiode:

2019 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder