Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Magnetic pulsations and transients: the Sun-Earth connection and impact on the high latitude ionosphere

Alternativ tittel: Magnetiske pulsasjoner: forbindelsen mellom solen og jorden og hvordan denne påvirker den polare ionosfæren

Tildelt: kr 2,1 mill.

Solen har stor innvirkning på det nære verdensrom. Mekanismene som overfører energi fra sola til jorda er svært komplekse. Jordens magnetfelt danner en magnetosfære som skjermer jorda fra høyenergetiske partikler fra solvinden. I polområdene kan jordas magnetfelt kobles til det interplanetare magnetfeltet i solvinden (IMF). Denne koblingen danner en bro mellom de to systemene, og fører til at energetiske solvindpartikler kan trenge ned i jordas øvre atmosfære. Den innkommende energien forandrer atmosfæren kontinuerlig. Denne energien gir temperatur og tetthetsforandringer, samt generering av store elektriske strømsystemer. Nordlyset er for eksempel en synlig signatur på energioverføringen fra solvinden til ionosfæren (et atmosfærisk lag mellom 70 - ~600 km høyde). Bølgeaktivitet i jordens magnetfelt er også en signatur på denne energioverføringen. Ved å overvåke karakteristikk og plassering av bølger fra instrumentering på jordens overflate, er det mulig å studere komplekse plasmaprosesser og vekselvirkninger som skjer i jordens ionosfære/magnetosfære system. Den mest intense bølgeaktiviteten ved høye breddegrader finnes i ULF bandet (fra tiendedels mHz til noen få Hz). Denne bølgeaktiviteten kan studeres ved hjelp av bakkebasert instrumentering så som magnetometer, optiske instrumenter og radarer. Forskningsgrupper i Norge, Russland og Frankrike samarbeider i dette prosjektet, og bruker data fra instrumenter i polare områder, for å forstå disse prosessene bedre. I tillegg til grunnforskning, har prosjektet som mål å oppmuntre studenter til å delta i forskningsfeltet gjennom mobilitetsstipend og utvikling av et Master/PhD kurs. På ned informasjon se: https://www.unis.no/project/magnetic-pulsations-and-transients/

The project will combine the strengths of several research groups to investigate the phenomena of energy transfer into the Earth's ionosphere through Ultra Low Frequency (ULF) waves and transients. Examining the properties of the ionospheric changes and relating these to what is happening in the Solar Wind is of vital importance in understanding the coupled Sun-Earth system. The ionospheric changes can also effect radio and satellite communications, and can cause geomagnetically induced currents (GICs) in electric power grids. The project will seek to capitalize on the the specialist areas of each group. UNIS has a strong background in auroral experimental techniques utilizing a variety of instruments located at the Kjell Henriksen Observatory (KHO) in addition to a strong background in ionospheric radar techniques and operate an ionospheric radar system (SuperDARN) on Svalbard. IPE has a strong background in developing mathematical models and analysis techniques as well as experience of working with ground based instruments. IRAP has a strong background in data analysis techniques with satellite instrumentation (e.g. SWARM) and ionospheric radar systems (EISCAT). It also is developing an in-house ionospheric model which will be used in the project. PGI is responsible for instrumentation located in Barentsburg and Northern Russia, in addition to areas of research involving the effects of ULF waves on power grids. MSU has a strong background in data analysis of GNSS and GLONASS satelite data. The aims of the project are specified in the attached project plan but can be summerized: - 5 work packages (4 research and 1 education) - analysis of mutliple datasets from instrumentation across the Arctic regions - fieldwork visits to Svalbard - mini-workshops to be conducted at both UNIS,IPE, MSU and IRAP - joint presentations at international conferences and meetings - development of new Masters / PhD UNIS course and projects - student mobility between groups

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research