Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Flytende sol - Singapore

Tildelt: kr 33 049

Prosjektnummer:

309137

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Vi posisjonerer solenergiklyngen og våre medlemmer gjennom synlighet, utvikling av nettverk og øke kommersialiserings kapasitet ved lokale tiltak i Singapore for flytende sol. Se vedlegg.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen