Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Holistic flexibility market integration of cross-sectoral energy sources

Alternativ tittel: Holistisk fleksibilitet i markedet integrering av tverrsektoriell energikilder

Tildelt: kr 2,4 mill.

Hovedmålet med de norske partnerne i HONOR-prosjektet er å forbedre og tilpasse den tilgjengelige relevante kunnskapen om virksomhet og operasjonell kjede for tverrsektoriell kobling og drift av fleksibilitetsmarkedet. Fokuset vil være å sikre mekanismer for en effektiv flersektorielt TSO-DSO-drift og planlegging under en effektiv markedsdesign. Politikken og regelverket for å anbefale forretningsmodeller som vil gjøre TSO-DSO-samarbeidet bærekraftig, vil bli undersøkt under hensyntagen til tilbakemeldingene fra seminarer planlagt i prosjektet. Dette muliggjør modning av konseptet om en regional og transregional utveksling av fleksibilitetstjenester. Aktiviteter A1: Spesifikasjon av nåværende / fremtidige fleksibilitetstjenester som omsettes i TSO-DSO-koordinering A2: Utvikling av beregninger, metoder og verktøy for å bestemme fleksibilitetsbehovet for å være vert for fornybar energi og nettoppgradering gjennom TSO-DSO forsyningskjede A3: Å bygge matematiske verktøy for å utføre en kostnads-nytte-analyse av TSO-DSO-koordineringsordninger under hensyntagen til interessenters risiko i markedsutformingen A4: Undersøk policyen / regelverket for å anbefale forretningsmodeller som vil gjøre TSO-DSO-samarbeidet bærekraftig.

The project aims at development and evaluation of a trans-regional flexibility market mechanism, integrating cross-sectoral energy flexibility at a community-wide level. The specific developments include a market mechanism for grid flexibility, industrial-grade supervision solutions, data-driven state monitoring applications and cyber-security assessments. In order to develop a tailor-made as well as the replicable solution, community stakeholders will be involved through co-creation activities as well as stakeholder networks from Norway, Germany and Denmark. Complementing the economic and risk evaluation, simulation studies of flexibility operations and cyber-security assessments, the operation of control systems algorithms and the online monitoring and detection solutions will be implemented as a demonstration in a relevant environment (TRL 6). The sector-coupling market mechanism will be implemented and demonstrated in an operational environment in Wunsiedel (Germany) (TRL 7).

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi