Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Landslide mitigation of Urbanized Slopes for Sustainable Growth

Alternativ tittel: Landslide mitigation of Urbanized Slopes for Sustainable Growth

Tildelt: kr 4,3 mill.

Klimautfordringen er kanskje den mest betydningsfulle problemstillingen som påvirker flest nasjoner og virksomheter globalt i dag. Samfunnet er vitne til hyppige og omfattende skredhendelser, som jordskred, snøskred og flomskred, over hele verden som følge av klimatrender. Selv om Norge er utsatt for skred, er Kina det landet med flest skred. Hvert år går betydelige mengder eiendommer og menneskeliv tapt på grunn av skred over hele verden. Når det gjelder risikovurdering av jordskred, er det flere initiativer underveis i Hong Kong og Norge. NTNU, HKUST og HKU har komplementær kompetanse og interesser. Disse partnerne er ledende innen forskning og utdanning knyttet til jordskred. Derfor vil et samarbeid med HKUST og HKU utvide omfanget av aktiviteter relatert til utdanning, forskning og innovasjon for å redusere risikoen for jordskred. Prosjektet er nå tilknyttet NTNUs nylig etablerte senter, Green2050, som fokuserer på det grønne skiftet i bygde miljøer. Senteret har ambisjoner om å være en koordinert nasjonal innsats, samarbeide tett med industrien for å utnytte og utvikle kompetanse, metoder, verktøy og strategier for å oppnå et bærekraftig bygget miljø rettet mot en grønn omstilling og en digital fremtid. Jordskred er et av hovedfokusområdene for senterets faglige aktiviteter. For å oppfylle klima- og bærekraftsmålene, er det nødvendig å styrke det internasjonale samarbeidet. Senteret har ambisjoner om å være en sentral aktør i klimaarbeidet og vil aktivt samarbeide med internasjonale miljøer inkludert HKU og HKUST for å levere resultater. Senteret arbeider aktivt med å tiltrekke seg de fremste forskerne og faglige ressursene fra hele verden for å utvikle fremtidens klimavennlige løsninger for samfunnsutvikling.

LIFELONG project deals with knowledge transfer through joint education and research activities between NTNU, HKUST and HKU. The topic of collaboration is landslide mitigation urbanized slopes. In the context of climate change, the topics is of highest relevance for Norway and China. LIFELONG is an initiative to internationalise the efforts that is being made by SFI KLIMA2050. The overall idea of the LIFELONG is to combine the efforts that is being made by the partners to support impactful research and education on the topics: Innovative and environmentally sustainable methods for landslide mitigation, Real time early warning system for shallow landslides at a regional or local scale will be included. Application of IoT (Internet of Things), Artificial Intelligence (AI) and Machine learning (ML) to interact with the environment that will reduce the landslide risks with advanced technology for real-time monitoring of landslides. These topics are selected to increase the understanding among planners and decision makers of the process creating the landslides and impact of preventive measures. LIFELONG will also contribute to move focus from repair to mitigation investments to reduce risk of life and health and save direct and indirect societal costs.The project is a comprehensive education and training program to link cutting-edge, innovative, high-tech research with tangible examples from the natural world of a student or researcher-in-training. This will inspire students and encourage them to learn about the earth, soils, artificial materials and how to design sustainable engineering projects on landslide prone areas. The projects outreach programs are designed to captivate a diverse group of student and engineers and will foster interest in the interdependence between societal well-being, the engineered infrastructure and the natural world. LIFELONG will contribute to e.g. UNs SDG Targets 6.6, 9.1 and 11 dealing with water triggered hazards and urban planning.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research