Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Sikkerhetsbevis for selvkjørende busser

Alternativ tittel: Safety case for automatic and autonomous busses

Tildelt: kr 7,0 mill.

TrustMe Prosjektets hovedmål er å utvikle et såkalt sikkerhetsbevis for selvkjørende busser. Sikkerhetsbevis kreves av standarder som ISO 26262 for bil, buss, trailer og motorsykler. Noe helt nytt er at vi skal utvikle ett kort (1-3 sider) praktisk sikkerhetsbevis som er mer forståelig for folk flest og derfor kan brukes overfor publikum. Så langt i prosjektet har vi utført flere tester (Kongsberg, Trondheim og Førde), intervju og såkalte fokusgrupper i Trondheim og Førde. Fokusgruppe intervjuene ble ledet av en erfaren intervjuer, mens forskerne lyttet til svarene fra naborommet. Basert på disse testene, interjuene, litteraturstudie og fokusgruppene har vi laget utkast til sikkerhetsbevis for publikum. I tillegg fant vi som del av undersøkelsene at det er stor forskjell mellom hva som medfører tillit og hva som anses som sikkert (som inkluderes i sikkerhetsbeviset). Derfor har vi også utviklet utkast til aktuell informasjon som er nødvendig for å oppnå tillit blant publikum. Siden oppstart har vi arrangert 3 Fagforum hvor også flere eksterne bedrifter har deltatt. I 2021 ble det også utgitt en helt ny standard ISO/SAE21434 som inkluderer krav til "security case". Dette begynte vi å se på i 2021 og vil fortsette med det i 2022. Så langt har vi publisert fem paper. Sikkerhetsbeviset skal vise hvorfor brukergrupper som passasjerer og medtrafikanter, myndigheter, og forsikringsbransjen kan ha tillit til selvkjørende kjøretøy. Dette skal skje ved å sammenholde en stor mengde informasjon som samlet dokumenterer sikkerhetsnivået.

Vy har en satsning på selvkjørende busser for å dekke deler av transportbehovet for sikker, rimelig og miljøvennlig transport. I samarbeid med bl.a. Applied Autonomy som er deleid av oss, har vi nå pågående testing av busser med en operatør ombord. Vi utvikler også nå et flåtestyringssystem. Resultatene er så langt gode og vi nærmer oss neste testfase med buss i normal trafikk uten operatør ombord. Vi har identifisert et behov for å dokumentere sikkerhetsnivået i form av sikkerhetsbevis (SafetyCase). Vi trenger dette i første omgang for å skaffe tillatelse til testing og på lengre sikt for å starte ordinær drift. Kort sagt er utfordringen å etablere tilstrekkelig tillit hos ulike interessenter, som er passasjerer, medtrafikanter, godkjennende myndigheter, og forsikringsaktører. Et sikkerhetsbevis er en strukturert samling av informasjon som samlet dokumenterer (beviser) et gitt sikkerhetsnivå, f.eks. dokumentasjon fra utvikling og test, simuleringer, sikkerhetsanalyser, driftsdata etc. Det finnes nærliggende løsninger men ingen som gjør dette for autonome system som er basert på store komplekse programvaresystem og sensorer. Dagens regelverk stiller krav om sikkerhetsbevis, men det finnes så langt ingen konkrete retningslinjer. Vi har etablert et samarbeid med Statens Vegvesen (myndighet), ITS Norge (interesseorganisasjon), Tryg Forsikring (forsikringsaktør) og det ledende forskningsmiljøet på sikkerhetskritiske system og sikkerhetsbevis. SINTEF, NTNU og Univ. i Sør-Øst Norge vil bistå oss med krav og design for sikkerhetsbevis, utvikle innhold, og etablere en felles publiseringsløsning som må være enkel å vedlikeholde og som må dekke behovet til ulike interessenter. Innovasjonen i prosjektet er ambisiøs og verdensledende, men nødvendig og realistisk med den ekspertisen vi har samlet. Vi vil samarbeide med franske EasyMile (vår leverandør av buss) og opprette et fagforum med bred deltakelse fra eksperter på fremtidens transportløsninger.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025