Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Aktiviteter som forsterker effekten av resultatene fra 5G-VINNI og bidrar til kunnskapdeling om 5G og H2020-prosjektarbeid.

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

309211

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

En workshop har blitt gjennomført med det norske forsvaret og nasjonal sikkerhets myndighet (NSM) med temaet 5G og Edge Cloud, hvor resultater og arbeid i 5G-VINNI var sentralt for temaet som ble diskutert. Workshopen bidro til kunnskaps overføring mellom Telenor, forsvaret og NSM, e.g. innen krav og løsninger for sikkerhet, robusthet, ytelse og orkestrering, samt rundt økosystemet for Edge Cloud. En konferanse ble arrangert 5-6.nov 2020 med tittel «3rd Nordic Conference on ICT – 5G For Industry and Society» hvor det var rundt 430 deltagere. Dette var en digital konferanse hvor noen av foredragsholderne var fysisk til stede. Det var flere presentasjoner fra 5G-VINNI prosjektet på konferansen. En video «5G-VINNI Norway Facility» ble produsert og publisert for å gi en oversikt over 5G-VINNI sin implementasjon av 5G i Norge. Videoen presenterte også implementasjon av tjenester med vertikale industrier i Norge, hvor tjenester for Forsvaret, Yara og Rikshospitalet ble fremhevet. En serie med intervjuer og en panel debatt «5G-VINNI Roundtable About 5G-Enabled Use Cases» ble produsert i samarbeid med TelecomTV for å kommunisere 5G-VINNI resultater og utfordringer. En konferanse med fokus på industriell 5G har vært under planlegging, i samarbeid med SINTEF og NTNU, opprinnelig 12.mai for så å bli flyttet 3-4.november, men er nå utsatt til 2023.

5G-VINNI har hatt store ringvirkninger på hvordan man jobber med industriell 5G i partnerskap og gjennom co-creation. FORSTERK 5G-VINNI har bidratt til å spre informasjon om prosjektet og dele resultater med andre industrielle og akademiske aktører.

Forsterkningsprosjektet vil forsterke virkningene av Horisont 2020-prosjektet, 5G-VINNI, i Norge, for forskning, samfunnsliv og næringsliv, gjennom å arrangere en 5G-konferanse og flere workshops innen utvalgte områder som for eksempel transport og logistikk, helse, forsvar, industri 4.0 og havbruk. I tillegg vil vi produsere podcasts med informasjon om 5G sin relevans for verdiskaping i utvalgte industrier og spre disse for eksempel gjennom LØRN TECH (lorn.tech).

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder