Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI AutoShip: Autonomous Ships for Safe and Sustainable Operations

Alternativ tittel: SFI AutoShip: Autonome skip for sikre og bærekraftige operasjoner

Tildelt: kr 96,0 mill.

Utviklingen av autonome skip er en trend både nasjonalt og internasjonalt. SFI AutoShip vil bidra til at norske aktører tar en ledende rolle i utviklingen av både teknologi og forretningsmodeller for autonome skip, der det legges vekt på trygge, sikre, miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger. Gjennom forskningsdrevet innovasjon vil senteret produsere ny kunnskap, metoder, verktøy, prototyper, teknologi og kandidater for norsk maritim næring. Vertskap for senteret er institutt for teknisk kybernetikk, NTNU og i senteret er partnere fra segmentene skipsoperatører, rederier, leverandører av skipsutstyr og teknologi, skipsklassing, forsikring, myndigheter, offentlige infrastruktureiere og forskning. Forskningspartnere er NTNU, SINTEF Ocean, SINTEF Digital, UiO og IFE. Senteret vil kombinere langsiktige og grunnleggende forskningsutfordringer på tvers av bruksområder, sammen med kortsiktige og anvendte problemstillinger fra sluttbrukere. Fokusområder er: 1. Muliggjørende teknologier som situasjonsforståelse, kunstig intelligens, selvstyring, digital infrastruktur, fjernstyring, simulering og testing. 2. Nye forretningsmodeller og operasjonelle konsepter som ser på bruken av autonome skip i en større helhet. Dette inkluderer å utvikle kostnadseffektive løsninger for logistikken og lasting/lossing i havnene. 3. Metoder og modeller for å overvåke risiko og verifisere sikkerheten for autonome skip, avklaring av implikasjoner for klassing av skip og klargjøring av de juridiske sidene av ansvar når ikke en skipsfører er ombord. Forskning og innovasjon vil bli rettet mot praktiske anvendelser («use case»), for eksempel autonome overflatefartøy for marine operasjoner, store havgående bulkskip med økt grad av automatisering, autonome skip til transport av varer langs kysten, bruk av små autonome passasjerferger som alternativ til bruer for urbane vannveier. Det skilles mellom forskjellige nivåer av autonomi, og SFI AutoShip vil jobbe med flere av disse.

Autonomous ships have recently received significant attention in the maritime industry on a global level. The market is projected to reach USD 13.8 billion by 2030, driven by expected cost reductions in maritime and offshore operations, and improved safety of transportation. Societal safety will also be increased with transportation moved from roads to sea. The Norwegian maritime industry, with projects like Yara Birkeland, is currently one of the market leaders, but countries such as China, Japan, South Korea and Finland pose strong competition. Therefore, for Norway to stay ahead, it is imperative to take the lead in strategic areas of autonomous shipping. The Centre partners have identified the trade-off between safety and cost of operations as critical for the future of autonomous shipping. The following areas are identified as key enablers for balancing the trade-off, and thus the focus areas of the Centre: 1) Disruptive technological innovations, in areas such as sensor fusion and situational awareness, AI, autonomy and automation, digital infrastructure, human factors and remote-control centres, simulation and testing technology. 2) New business models that look at the larger transport system and result in design of sustainable operations. 3) Addressing the overarching challenge of safety and assurance, to guarantee that integration of all technology components will satisfy predefined operational performance and safety requirements in a holistic manner The aforementioned challenges cannot be solved in isolation. The added value of SFI AutoShip is to gather key actors from the Norwegian maritime cluster, representing the whole spectrum of end users, product and service providers, research institutes, universities and authorities to address these challenges. Through long-term research activities based on applied use cases, the Centre will educate highly qualified graduates will staff the Norwegian industry and help it stay ahead of the competition.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

InternasjonaliseringPortefølje Muliggjørende teknologierDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerTransport og samferdselIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetGrunnforskningBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeLTP2 HavPortefølje HavDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittMaritimAutonome og fjernstyrte fartøyLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMaritimPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonTransport og mobilitet