Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

C.PIMS - Composite Pipeline Integrity Management System

Alternativ tittel: C.PIMS - Integritets Styringsystem for Kompositt Rørledninger

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektets formål er å utvikle et styringssystem for integriteten til fleksible komposittrør under bruk. Systemet skal ha tilsvarende kvalitet som det systemet som i dag brukes på for stålrør, og som tillater anvendelser for sikkerhetskritiske og utfordrende installasjoner. I løpet av de siste 15 måned har prosjektet gjort fremskritt på følgende områder. Det er i kartleggingen avdekket behov for utvikling av fire (4) trinn i Integrity Managenment Systems; inspeksjon, overvåking, integritetsvurdering og reparasjon. Gjennomgang av eksisterende serviceerfaring og risikovurderinger har bekreftet at trusler fra tredjepart (tråling, graving osv.) er et av de viktigste områdene for trusler som må vurdere under drift. Feltprosedyrer for drift, vedlikehold og reparasjon er også gjennomgått. Det finnes allerede bred serviceerfaring med rørledninger i stål og også noe for forsterkede termoplastrør (RTP). Det finnes imidlertid lite prosedyrer og praksis for temperaturovervåking eller pigging, slik at dette må revurderes og tilpasses. Første evaluering av eksisterende NDT-metoder (f.eks. ultralyd) er utført ved bruk av konvensjonelle teknikker på tynne og tykke komposittplater av herde- og termoplast, inklusiv kunstige skader. En progressiv FEA-degraderingsmodell er utviklet for å prediktere skadeveksten i laminat utsatt for sykliske belastninger. Modellen håndterer både utvikling av feilmekanismer og totalt brudd for laminatet.

Thermoplastic Composite Pipes TCP for high pressure service and Reinforced Thermoplastic Pipes RTP for medium pressure service have the potential to replace large parts of currently used steel pipes in the offshore oil and gas industry and many other applications due to their cost efficiency and convenience of use. They are light, can be spooled, are easy to install and roughly corrosion free. The use is increasing rapidly, but only for noncritical applications. TCP/RTP will make transporting oil and gas cheaper and make building a field easier. They can be used as very cost effective water injection lines allowing increased yield of older fields that would otherwise be considered depleted or marginal fields. TCP/RTP basically do not corrode which can reduce the use of chemicals in the transported fluids giving environmental benefits. Focus has been on developing TCP/RTP products and design standards. All this is in place now and has contributed to the large growth of these products. The main bottleneck for further growth and implementation of the technology into safety critical areas is the lack of Pipeline Integrity Management Systems (PIMS) for the operation of TCP/RTP. PIMS are a combination of threat identification, risk assessment, planning, inspection, monitoring, testing, integrity assessment, mitigation, intervention, and repair, focusing on failure prevention. They are well developed for metals and expected to be used by industry. PIMS are essential for safe and reliable steel pipeline operation over an entire life cycle. PIMS are non-existent for TCP/RTP today. The systems developed for metal pipes cannot be applied to TCP/RTP, because inspection methods do not work and failure mechanisms are different. This technology gap has to be overcome. This project will develop PIMS for TCP/RTP that is of equivalent quality to the systems currently used for steel pipes, allowing the use TCP/RTP in safety critical and demanding applications.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum