Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

IsDeCa - Development and testing of a novel mixing technology

Alternativ tittel: IsDeCa - Utvikling og testing av en ny mikser-teknologi

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

309258

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Målet med dette prosjektet er å videreutvikle den patenterte IsDeCa Batch Mikser teknologien fra NMBU fra dagens "validert i lab" til "demonstrert i et relevant miljø". Den norske oppdrettsnæringa er stor, men sliter med utfordringer som lakselus, sykdommer og tilgang til marine fôr-ingredienser. Norges nasjonale ambisjon er å 5-doble dagens produksjon av oppdrettslaks innen 2050. Tilgang til bærekraftig fôr, med et høyt nok marint innhold, vil være helt avgjørende for å få til dette. IsDeCa-teknologien kan konkurrere mot dagens eksisterende industrimiksere innenfor de oppgavene disse løser i dag. I tillegg har IsDeCa en unik kapasitet ingen andre har; evnen til å blande inn over dobbelt så mye bærekraftig marint råstoff i fiskefôr enn noen annen eksisterende industrimikser. Dette er mulig fordi IsDeCa kan lage homogene blandinger med veldig høy fuktighet, uten at det dannes klumper, eller oppstår andre problemer. Dette gjør det igjen mulig å blande inn en høy andel slakteavfall fra kystfiske direkte i fôrblandingen, uten at disse ingrediensene må tørkes først. Man kan derfor øke det marine innholdet i laksefôret, og på den måten redusere andelen soya som må tilsettes i dag. Dette kan igjen påvirke laksens helse og sykdomsresistens positivt og kanskje også gi positive utslag på kjøttkvaliteten. Dagens IsDeCa-mikser eksisterer som en 60-liters prototype. Den unisone tilbakemeldingen fra industrien er at dette mikser-prinsippet først må valideres i en maskin av industriell størrelse. Nettopp det var hovedleveransen i dette prosjektet; verifisere at man får like gode resultater i en maskin som er nesten 17 ganger så stor. Dette ble en suksess, og vi har nå en IsDeCa mikser på 1000 liter, med samme gode resultater som for 60-literen.

On a global scale, 50-60 million tons of biproducts from commercial fishing is thrown away every year. This is a vital source for marine oils, protein and phosphorous that could be utilized as a sustainable feed source for the world's fish farming industries. According to the published "Regjeringens Havstrategi", Norway's ambition is to increase the current output from fish farming with 500% by 2050. Second to sea lice, access to feed, with a high enough marine content - from sustainable and environmentally friendly sources - is currently the most crucial bottleneck. Sustainable feed is a major key to the desired growth in this sector. IsDeCa addresses this very problem by enabling the direct use of biproducts like hydrolyzed ensilage from commercial fishing and/or algae slurry in much higher contents. The biproducts can be used both in fish feed and in animal feed, reducing the need for imported soy protein.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020